Nr. 2023/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Blomstereng
Biene og humlene liker ville blomster. Foto: Shutterstock

Gjør Norge villere!

Publisert: 30/10/2023

Du kan bidra ved å gi litt av hagen tilbake til naturen.

WWF Verdens naturfond oppfordrer oss til å gjøre Norge litt villere, så villbier og sommerfugler kan overleve. Én av tre biarter er på rødlista for truede arter. Du kan bidra ved å gi litt av hagen tilbake til naturen eller plante pollinatorvennlige planter på balkongen, i bedet eller i fellesområdet til borettslaget. Biene og humlene liker ville blomster som får vokse fritt. WWF-Norge har samlet mange gode tips, som du kan ta med deg når du skal planlegge neste sesongs innsats i hagen.

Les mer på Verdens naturfonds nettsider.

Du kan også opprette en støttekonto for WWF i Cultura Bank. Les mer…