Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Omslag til boken GMO i økologisk perspektiv. Tegning av fugleskremsel.

GMO i økologisk perspektiv

Kirsten Arup, Merkur

Publisert: 28/02/2013

De færreste tenker knapt på at det i Danmark hver dag kjører massevis av lastebiler rundt, fylt til randen av importert GMO for å forsyne de konvensjonelle dyrebesetningene med fôr?

Det gjør det altså, – hvis noen skulle være i tvil! De kjører ikke til de økologiske brukene, fordi økologene jo alltid har avvist bruken av GMO. Spørsmålet er hvor lenge økologene kan håpe på å holde GMO ute av sine bedrifter, – for genmodifiserte fôrplanter sprer seg helt ukontrollerbart, også i land som aldri har tillatt verken dyrkning eller bruk.

Det er bare en av de mange interessante (om enn nedslående) opplysninger som Klaus Sall har med i heftet om GMO, som nettopp er utgitt av Økologisk Landsforening, og som har fått økonomisk støtte fra Merkur. Og det belyser bare ett av de mange, mange spørsmålene som kan stilles om GMO. Men debatten er skjøvet litt i bakgrunnen, og det er ikke så mange steder man kan få disse besvart i en lett tilgengelig form, så dette initiativet er meget godt.

Det er ellers nok av aktuelle emner å ta fatt i: Vitenskapelig usikkerhet, invasive gener, sult og GMO, superugress, godkjennelsesprosedyrer, utilsiktet spredning, krysning med ville planter, helserisiko.

Tilhengere og motstandere av GMO har i mange år henvist til hver sine undersøkelser for å underbygge synspunktene sine. Klaus Sall bruker her sin mangeårige erfaring for å danne seg et overblikk over forskningsområder til å besvare det enkle spørsmålet: Er det riktig, det vi har fått vite?

Heftet kan lastes ned på www.okologi.dk

Heftet er utgitt på dansk.