Nr. 2020/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mannen sitter på huk og holder jord i hendene.
Professor Dag Jørund Lønning.

Gode tekster om jord og mennesker

Publisert: 15/06/2020

God lesning om det skapende mennesket og landbruksutvikling.

Professor Dag Jørund Lønning, forfatter av Jordboka I og II og Kompostboka, har samlet korte og lange tekster om blant annet «Mennesker og mold», klimakrise og mikroliv, om det skapende mennesket og landbruksutvikling på bloggen sin. Her er mange lesverdige tekster for den som undrer seg over naturens store og små mysterier. En aktuell tekst når dette skrives, er teksten om «Mektige mikrofiendar og korleis me kanskje kan slå dei. Naturfilosofi i koronatid».

Les mer på komposten.no