Nr. 2013/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Grønne løsninger

Arne Øgaard

Publisert: 28/02/2013

„Pengeseddelen er det mektigste maktmiddel på jord, for det er penger som styrer utviklingen i verden“.

„Pengeseddelen er det mektigste maktmiddel på jord, for det er penger som styrer utviklingen i verden“.

Dette skriver siviløkonom Per Hjalmar Svae, som helt siden 1977 har arbeidet aktivt med spørsmål knyttet til økologi og økonomi. I tillegg til å forske og forelese har han også vært med på å sette i gang flere samvirkeforetak. Han var blant de første som oppfordret til å bruke penger som daglig stemmeseddel, og han har utarbeidet forslag til en ny merkeordning som skal gjøre dette lettere for forbrukerne. Han har skrevet grundige utredninger om hvordan skattlegging kan fremme en mer bærekraftig utvikling. Han har utarbeidet en modell for en helhetlig økonomi og også en modell som innfører en grønn dimensjon i den vanlige rød-blå aksen. Svae har innsett at nye økonomiske modeller ikke er nok, skal det skje endringer må vi som mennesker fortsette evolusjonen ved å utvikle en hjertekultur. Alt dette og mye mer redegjør han for i sin nye bok Løsningen er grønn. Dette er ikke som ofte ellers en bok med hovedvekt på beskrivelser av alt som har gått og fremdeles går galt. I denne boken ligger hovedvekten på alt vi kan gjøre på alle nivåer i samfunnet. Svae har omfattende kunnskap og mange gode ideer, men det betyr selvsagt ikke at det ikke er mye som kan og bør diskuteres videre. Denne boken er et godt utgangspunkt for fruktbar diskusjon og inspirasjon til nye handlinger. Bokens ideer kunne kommet klarere frem om forlag og forfatter hadde tatt seg tid til å stryke en del gjentagelser og mindre vesentlige kommentarer, men det er mulig det hastet med å få den ut som et bidrag i Miljøpartiet de grønnes valgkamp. Forfatteren er selv aktiv i dette partiet.

Per Hjalmar Svae
Løsningen er grønn
økonomi-politikk-livsstil
Flux forlag 2013
ISBN: 9788292773550