Nr. 2023/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennsker hesjer i åker
Gjør noe meningsfylt mens du sanker fine sommerminner!

Grønt Spatak

Publisert: 23/05/2023

Grønt Spatak er en sjanse for ungdommer til å prøve seg på gårdsarbeid og lære om miljøvennlig og solidarisk matproduksjon i praksis.

Også denne sommeren har Natur og Ungdom invitert ungdommer mellom 16 og 30 år med ut på bygda, der de blir utplassert hos en bonde og hjelper til med det daglige arbeidet. De kan enten dra til en gård og hjelpe til med å stelle dyr og planter, til ei seter, eller på beitetilsyn for å se til sau og rovdyr. Det er gratis å delta, og oppholdet varer i minst 10 dager.

Bonden får ekstra arbeidskraft for sommeren, mens deltakeren får kost og losji og fine sommerminner. Grønt spatak dekker reiseutgiftene for deltakerne.

Les mer på Grønt spataks nettsider.