Nr. 2018/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Håndbok for andelslandbruk

Publisert: 20/06/2018

Økologisk Norge (tidligere Oikos) er kommet med ny utgave av håndbok for andelslandbruk.

Redaktør for håndboken er Alexandra Devik. Hele håndboken er oppdatert med tekst, bilder og ny statistikk. Det er kommet et nytt kapittel om muligheter innenfor modellen, og spesielt kapittelet om formell formalisering og økonomi er grundig gjennomgått og kvalitetssikret av juridiske rådgivere blant annet fra Norges Bondelag. Informasjon om grunnprinsippene for andelslandbruk i Norge, som det ble felles enighet om i fjor på den nasjonale nettverkssamlingen, er også integrert i teksten.

Den nye utgaven av Håndboka koster 150 kr for medlemmer og 250 kr for ikke-medlemmer + porto og ekspedisjon. Den kan bestilles fra info@oikos.no – husk å oppgi om du er medlem.