Nr. 2021/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Aktuelle bøker

Hva driver oss til å ødelegge vårt livsgrunnlag?

Arne Øgaard

Publisert: 17/06/2021

Kan det skyldes at vi er i ferd med å miste kontakten med oss selv?

Dette er et bakgrunnsspørsmål for boken Å leve i pakt med Moder jord. En bok som like gjerne kunne hett noe om å leve som et helt menneske. Både i gammel visdom og moderne filosofi og psykologi blir mennesket beskrevet med et todelt indre. Denne delingen har ulike navn, de to nivåene kan kalles selvet og ego, eller det høyere og lavere jeg. Hvis bevisstheten vår har kontakt med det høyeste nivået, opplever vi dypere mening og moralske impulser, mens vi i det nedre nivået er preget av egoisme og primitive drifter. I indisk tradisjon forbindes egoet med lyst til mat, drikke og sex, eieglede, tilknytning til materielle goder, grådighet, overdreven tro på seg selv og i verste fall trang til å drepe og ødelegge. Et vesentlig spørsmål er derfor om vi kan få en bedre kontakt med selvet, eller det høyere jeget, i et samfunn hvor økonomien er basert på at vi lar oss styre av det lavere egoet.

I veier for østlig selvutvikling og også enkelte kristne tradisjoner har målet alltid vært å oppnå kontakt med det høyeste i en selv. Det holder ikke bare å undertrykke det negative, men vi må finne veier til å bli et mer helhetlig menneske slik at andre verdier får en mer dominerende plass.

I veier for østlig selvutvikling og også enkelte kristne tradisjoner har målet alltid vært å oppnå kontakt med det høyeste i en selv. Det holder ikke bare å undertrykke det negative, men vi må finne veier til å bli et mer helhetlig menneske slik at andre verdier får en mer dominerende plass.

Vi lever i en verden full av spesialisert kunnskap, men hvor det likevel mangler en helhetlig forståelse av hva det er å være menneske. Hovedtemaet i denne boken er integral terapi, som er et bidrag til å forstå mennesket i et fysisk, psykisk, miljømessig og åndelig perspektiv.

Skal vi utvikle oss som mennesker må vi både ha kontakt med naturen og arbeide med vår indre utvikling. Denne boken knytter an til yogatradisjonen og legger spesielt vekt på Sri Aurobindo som en moderne representant for denne retningen. Men det henvises også til kristne mystikere, Ken Wilbers helhetstenkning, Søren Kirkegaard og Carl Gustav Jung. Boken legger også stor vekt på erfaringene fra det praktiske arbeidet i Integral Psykologisk Institutt.

I en naturvitenskaplig henvisning i boken påstås det at formelen for svovelsyre er formelen for vann. Det vakte en viss skepsis til denne delen av boken, men de naturvitenskaplige henvisningene er få og betyr ikke så mye for helheten.

Forfatternes hovedintensjon er å presentere integral terapi og gi impulser til refleksjon om hvem vi egentlig er og hvem vi kan bli. Mennesker som går i terapi er ofte de som har spesielle problemer, og boken har noen eksempler på enkeltmennesker som har fått hjelp. Men også alle som føler seg rimelig velfungerende kan øke selvforståelsen ved å fordype seg i denne boken.