Nr. 2021/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Hva får du for ett tonn CO2?

Publisert: 01/12/2021

Se hva ett tonn CO2 tilsvarer i forbruk.

Ducky.eco har beregnet at det gjennomsnittlige klimafotavtrykket til hver av oss i Norge utgjør omkring 14 tonn CO2 pr. år, og Framtiden i våre hender har sett på hva ett tonn CO2 tilsvarer i forbruk av varer og tjenester hvis alle klimagasser regnes om til CO2 utslipp.

Ett tonn CO2 tilsvarer:

•             250 hamburgere
•             44 kg storfekjøtt
•             1,4 tonn med bønner (tørkede)
•             Matsvinnet til en norsk gjennomsnittshusholdning i ett år
•             22727 kr brukt på generelt forbruk og tjenester
•             12 mobiltelefoner
•             3846 bananer
•             250 kg plast (formet polyetylentereftalat/PET)
•             Rundt tre kvadratmeter mindre sjøis i Arktis på sommeren.
•             5050 km med bensinbil
•             4500 km lang flytur for en person
•             41 667 km med el-tog for en person
•             Et cruise på 3106 km for en person
•             2,4 fat med olje brukt