Nr. 2021/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nærbilde av grønne erter
Økt norsk produksjon av erter kan bidra til et mer bærekraftig kosthold. Foto: Adobe Stock

Hvilken mat er best for miljøet?

Publisert: 30/09/2021

Her er noen tips for å velge hvilken mat som tjener miljøet.

NMBU – Norges miljø og biovitenskapelige universitet tar utgangspunkt i FNs definisjon av et bærekraftig kosthold. Kosthold som har lav miljøpåvirkning, som bidrar til mat- og ernæringssikkerhet og til et sunt liv for nåtid og fremtidige generasjoner. FN oppfordrer alle land til å ivareta sin matsikkerhet ved å produsere mest mulig mat på nasjonale arealer.

Spørsmålet er komplekst, men rådet er å ha et variert kosthold med høy andel plantebaserte matvarer – særlig om de er produsert i Norge. Belgvekster gir ca. en tiendedel av klimautslippet til kjøtt, målt per kilo protein. En norsk satsning på å produsere mer erter og åkerbønner kan bidra til et mer bærekraftig kosthold og økt verdiskaping i landbruket, sier professor Anne Kjersti Uhlen. 

Norge har gode forutsetninger for husdyrhold med kortreist fôr. Storfe og sau kan spille en nøkkelrolle for å opprettholde nasjonal matforsyning av protein og energi fordi de kan leve utelukkende på gress, mens kylling og gris er mer krevende i matveien når det gjelder fôr, og i tilfelle en global matkrise må vi trolig redusere kjøttproduksjon fra svin og kylling.