Nr. 2024/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Fisk under vann

Hvordan bedrifter kan bidra til naturmangfold

Publisert: 04/06/2024

Miljøfyrtårn har fem anbefalinger til hvordan en bedrift kan bidra til naturmangfold:

  1. Tilrettelegg for mer natur – det betyr tiltak som å ta vare på store trær, grøntområder og vann og vente til etter blomstring med å slå gresset.
  2. Unngå torvjord – Torvuttak og drenering av myrer bidrar til store klimagassutslipp og betydelige arealinngrep som truer mangfoldet av dyr og planter som lever i myr og våtmark.
  3. Unngå kjemiske sprøytemidler
  4. Sørg for at fremmede arter ikke sprer seg
  5. Unngå innkjøp av mat som inneholder palmeolje, oppdrettsfisk som har spist mye soya og sjømat fra truede bestander – se WWF sin sjømatguide.