Nr. 2014/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Aruna. Mennesker på stoler i sal.

InnerLife og vår visjon for morgendagen

Lisbeth Lind, daglig leder av ArunA-Akademiet

Publisert: 25/02/2014

InnerLife er et konsept innen personlig utvikling og åndelig oppvåkning, hvor vi også er opptatt av klimakrisen og hvordan kapitalismens konkurransetenkning og forbrukermentalitet fører til overforbruk, ødeleggelse av naturresursene våre, sosial urettferdighet og mangel på fordeling av livets goder.

Allerede for 40 år siden gikk det en grønn bølge over Norges land, da for eksempel Framtiden i våre Hender ble grunnlagt. Vi trodde helt klart at vi lå i forkant og ville komme til å redde verden fra en økologisk krise. Siden den gang har forbruket vårt blitt tredoblet, regnskogen er i ferd med å bli halvert, jordens dyrebestand er halvert, og klodens tilstand er blitt presset til et bristepunkt. Hvordan kan det ha seg at alt bare er blitt verre når så mange mennesker har innsett at noe må gjøres? Kan vi bare skylde på dårlige politikere? Det er jo vi som velger dem!

Vi lever i et samfunn som setter multinasjonale handelsavtaler og fri konkurranseutsetting foran menneskelige hensyn. Vi blir fortalt at konkurranseinstinktet i mennesket er allment, som om det er en del av vår menneskelige natur og verdighet, og at konkurranse frembringer kreativitet. Slik vi ser det utelukker konkurranse en hver form for samarbeid og rettferdig fordeling av goder, som nettopp er to grunnverdier vi må gjenskape hvis vi skal unngå ‘the point of no return’.

Når Erik Dammann i sin bok Verdirevolusjon hevder at det er kvinnen og den feminine intelligens som må inn i bedriftene og politikken for å endre vår situasjon, hva innebærer det? Han drømmer om en ny massemønstring på grasrotplan. Vi tror ikke at den vil skje, uten at individet søker sin egen åndskraft – en prosess som krever at vi avsetter tid til å søke innover i oss selv.

På ArunA-Akademiet jobber vi med et konsept vi kaller for Tolv nøkler til oppvåkning. Vår holdning er at svært mange mennesker ønsker å snu utviklingen, men vi får det ikke til fordi vi mangler selve bevisstheten som kan til for å snu. Mange forveksler bevissthet med kunnskap. Vi har enorme mengder kunnskap om miljøkrisen og til dels en forståelse av hva vi må gjøre, men det er ikke nok. Fordi mennesket er et åndsvesen – og med vår åndskraft besitter vi noen grunnverdier om hvordan ivareta liv. Det betyr at vi har med oss inn i livet en dypere form for intelligens, som har til hensikt å frembringe vårt menneskeverd. I menneskeverdet ligger evnen til å sette vår neste side om side med oss selv. Slik at jeg ikke forsyner meg med mer enn at du har like mye som meg. Kapitalismens konkurransementalitet dreper dette åndelige urinstinktet i mennesket. Konkurranse og nestekjærlighet er egoets og selvets kjennetegn – to livskrefter som i vår tid står steilt mot hverandre.

I InnerLife erfarer vi bevissthet som et samspill mellom vår forståelse, våre følelser og vår åndskraft – hvor de alle tre trekker i samme retning. Det er da vi kjenner inspirasjonen og motet til å skape forvandling og endring. Det som skjer i Vesten i dag, er at vi mentalt sett forstår hvilken fare vi utsetter oss for, men at følelsene våre er grepet av et behov for å sikre oss i en atmosfære av usikkerhet og frykt for fremtiden. Dessuten lever vi i en kultur som mangler evnen til å bringe individet i direkte kontakt med sin åndskraft. Når den mentale forståelsen av krisen ikke følges opp av egne følelser og åndelig inspirasjon, skjer det en handlingslammelse i psyken. Hjertet henger rett og slett ikke med.

Aruna2

Høststemning på Bjørk Gård

Frykt fører dessuten til en fremmedfølelse i forhold til menneskene rundt oss. Dermed berøres vi ikke av andre menneskers smerte i den grad som kunne fått oss til å reagere. Dessuten får fremmedfølelsen oss til å kompensere for tomheten som den frembringer gjennom økt forbruk. Materien fyller opp det psykiske tomrommet og kompenserer for åndelig underernæring. Mennesket er et sosialt vesen. Dypest sett elsker vi samvær med hverandre. Vi lengter etter nærhet og dype forbindelser, vi inspireres av utveksling og samarbeid. Men det er sårbart å være sammen – vi kan mislykkes, vi kan bli utestengt fra vår sosiale arena – spesielt i et konkurransesamfunn. Fremmedfølelsen som vi opplever i dagens samfunn, stenger oss inne bak en sosial forbrukermaske – vekk fra sårbarheten og den ubevisste frykten. Vi stuer det hele vekk ved hjelp av et forbruk som krever enorme resurser av i form av tid og penger, og som låser oss til en evig tidsklemme. Slik unngår vi å ha tid til å ta stilling til krisen rundt oss.

Vårt svar i InnerLife er Tolv nøkler til oppvåkning – et personlig, indre studium hvor vi utfordrer vår psykiske og åndelige lammelse. Vi holder foredrag, studiesirkler og fordypningskurs om hvordan hver enkelt av oss kan utgjøre en forskjell i morgendagens verden ved å snu våre fornektelser til aksept og verdighet. Vi lærer å forbinde intellekt med intuisjon, å våge ærlighet i dialog og kommunikasjon eller bevege oss fra lukket til åpen sårbarhet. På forskjellige måter frigjør vi våre åndskrefter, som bestandig peker i retning av økt menneskeverd.

Vår erfaring er at når et menneske utvider sin kunnskap og samtidig åpner seg følelsesmessig og åndelig, vil det innse ethvert menneskes fødselsrett; det at enhver skal ha tilgang til egne produksjonsmidler slik at man vet at familien har nok å spise i morgen. Slik at man vet at hvis man blir syk, vil man få hjelp. Slik at man vet at ens egne og naboens barn får skolegang og utdanning og vil klare seg i morgendagens verden.

Aruna-Akademiet er kunde i Cultura Bank