Nr. 2016/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nytt fra Cultura

Inspirasjonsbonde

Publisert: 30/09/2016

Culturakunde Marielle de Roos, som driver Lofoten gårdsysteri på Saupstad gård i Lofoten er valgt til inspirasjonsbonde

billede-2Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge.

Blant de 30 inspirasjonsbøndene som er valgt ut som gode forbilder og inspirasjonskilder finner vi Culturakunde Marielle de Roos, som driver Lofoten gårdsysteri på Saupstad gård i Lofoten. Gården har en allsidig produksjon, med geitemelk, ost, kjøttforedling, korn, høner, griser og grønnsaker. Flere av ostene fra gården har vunnet priser.

Les mer på Oikos nettsider