Nr. 2012/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Portrett av kvinne i gatelandskap.

Kanadisk andelsbank

Jane Nunnikhoven, kommunikasjonskonsulent i Vancity

Publisert: 05/03/2012

I 2010 ønsket Global Alliance for Banking on Values (GABV) sitt første kanadiske medlem velkommen – Vancity, et andelslag fra Vancouver, British Colombia. I dag er Vancity Canadas største andelslag.

I Canada er Vancity kjent som en progressiv og allsidig organisasjon, som i løpet av 65 år har vært en drivkraft for sosial forandring. Dette gjør Vancity til et opplagt medlem av nettverket GABV. „Vancity og deres samarbeidspartnere i GABV deler en oppriktig forpliktelse til å skape en mer sosialt rettferdig og miljømessig bærekraftig fremtid for våre medlemmer og kunder,“ sier Vancitys formann og administrerende direktør, Tamara Vrooman. „Vi har alle en unik mulighet til å arbeide som katalysatorer i lokalsamfunnene våre og ha en effekt langt ut over de finansielle ytelser vi for øvrig tilbyr,“ mener hun.

«Tamara Vrooman mener at de bærekraftige bankene bør være inspirasjonskilder for omverdenen og vise hvordan man kan drive en bank med en positiv virkning på samfunnet. Foto: Vancity.» width=»241″ height=»161″ />
Tamara Vrooman mener at de bærekraftige bankene
bør være inspirasjonskilder for omverdenen og vise
hvordan man kan drive en bank med en positiv virkning
på samfunnet. Foto: Vancity.

Begynnelsen

Ved grunnleggelsen i 1946 hadde Vancity ingen spesifikke planer om å engasjere seg i sosial endring. Denne rollen oppstod naturlig som et resultat av andelsbankens kooperative forretningsmodell. Som et finansielt andelslag eksisterer Vancity utelukkende for å betjene sine medlemmer og lokalsamfunnet deres. Dette betyr ofte risikovillighet og normbrytning.

De første kanadiske andelslagene ble etablert tidlig på 1900-tallet og vokste frem på et tidspunkt da bankene gjorde det vanskelig for vanlige innbyggere å låne eller investere pengene sine. I begynnelsen oppsto de fleste andelskassene ut fra et felles grunnlag, slik som arbeidsplass, bransje, kirke eller etnisk tilhørighet. Andelslag basert på slike fellesskap utvidet lånemulighetene, men lot dem som ikke tilhørte noen av disse fellesskap i stikken.

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
statistics, marketing.

Snart begynte noen få andelskasseaktivister likevel å fremme ideen om åpne lokalsamfunnsbaserte andelslag i Vancouver, som kunne gi alle innbyggerne i byen muligheten til å bli medlem. På tross av denne uortodokse ideen var tilhengerne meget engasjerte. Etter en stund fikk de etablert en åpen andelsbank ved navn Vancouver City Savings Credit Union, – i dag kjent som Vancity.

En annerledes tilgang

Helt fra starten har Vancity gjort tingene på en litt annerledes måte. Det aller første lånet ble gitt til en ung kvinne, med $ 100. En modig beslutning på et tidspunkt hvor det var relativt uvanlig å låne penger til kvinner. Det var den første banebrytende handlingen, som skulle bli fulgt av mange flere. Vancity var den første finansielle institusjonen som kunne tilby boliglån til eiendommer i Vancouvers arbeiderkvarter i byens East Side. Senere var Vancity de første til å tilby boliglån til kvinner uten krav om en mannlig medlåntaker. Vancity bygget opp et renommé for å tilby lånemuligheter til mennesker som hadde vanskelig for å finne slike muligheter andre steder.

Fokus på lokalsamfunnet

Vancity har alltid vært en viktig del av lokalsamfunnet, men dette fokuset ble mer en formell del av andelsbankens visjon og strategi på slutten av 80-tallet og på begynnelsen av 90-tallet. I motsetning til de fleste andre finansielle institusjoner på den tiden, hadde Vancity et allsidig styre basert på nettopp lokalsamfunnet. Hva disse styremedlemmene manglet i formell bankbakgrunn, kompenserte de for med et brennende engasjement for emner som for eksempel sosial rettferdighet.

Vancitys avdeling i Morgan Creek. Foto: Vancity
Vancitys avdeling i Morgan Creek. Foto: Vancity

Omdefinering av begrepet rikdom

Vancitys nærhet til lokalsamfunn og bærekraftighet har utviklet seg gjennom årene, og i 2008 introduserte andelsbankens ledere en ny visjon: En omdefinering av rikdomsbegrepet. Vancitys ledere fornemmet at andelskassen kunne gjøre mye mer for å støtte medlemmene og lokalsamfunnet på unike og dristige måter. At de kunne bevege seg videre fra velgjørenhet til å skape en mer dyptgripende og vedvarende forbedring i medlemmenes liv.

For å kunne gjøre dette trengte Vancity en ny definisjon av begrepet rikdom, en som går utover profitt og som anerkjenner at man kun virkelig kan trives som individ når man er omgitt av et levende og sunt lokalsamfunn, som er bærekraftig på lang sikt. Drevet av denne nye definisjonen av begrepet rikdom har andelskassen tilegnet seg en ny måte å drive forretning på. Dette gjøres primært gjennom det Vancity kaller impact lending, – lån og investeringer som skal være med på å forbedre menneskers liv og støtte miljøet. Noen områder av spesiell interesse inkluderer boligbygging, eiendommer med sosiale formål samt lokale, naturlige og økologiske matvarer.

For å hjelpe interessenter med å forstå den nye visjonen, har Vancity nylig lansert et oppdatert konsept som uttrykker visjonen på en håndgripelig og forståelig måte. Vancity kaller dette Good Money™, et uttrykk som favner Vancity’s forretningsmodell. Med dette konseptet forplikter andelskassen seg til å anvende pengene på gode og allmennyttige formål: „At Vancity we make you good money by putting money to good.“

Ved å innføre denne nye definisjonen på begrepet rikdom har Vancity begynt på en reise, hvor de omdefinerer hva det betyr å være en finansinstitusjon. Det er ikke en lett vei å gå, men det er en reise som andelsbanken tror vil kunne forandre sektoren. „En omdefinering av begrepet rikdom handler om å vise at mennesker kan få oppfylt de økonomiske målene sine uten å måtte kompromisse med behovet for sunne fellesskap, hvor de tjener gode penger på gode formål,“ sier Vrooman. „Vår oppgave er nå å vise omverdenen at vår forretningsmodell er robust, og at vi har en positiv innvirkning på lokalsamfunnet, avslutter hun.“

Fakta

Medlemmer: 418 000
Ansatte: 2 400
Aktiva: 15,5 milliarder CAD
Avdelinger: 59
Forretningsområde: Metro Vancouver, the Fraser Valley, Victoria and Squamish
Tjenester: Alle banktjenester for privatpersoner og bedrifter samt allmennyttige foreninger, inklusive lån, investeringer, kredittkort og veksling av valuta.

Les mer om Vancity’s innvirkning på lokalsamfunnet på www.vancity.com/stories