Nr. 2021/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Aktuelle bøker

Klær og miljø

Arne Øgaard

Publisert: 29/09/2021

Det store antallet klesbutikker vitner om stor interesse for fornyelse av garderoben, men våre kunnskaper om kvalitet og miljøvirkninger er svært lav.

I gjennomsnitt kjøper vi et sted mellom 20 og 50 klesplagg i året.

Det er derfor gledelig at Ingunn Grimstad Klepp og Tone Skårdal har skrevet en bok som kan opplyse oss om miljøkonsekvensene på dette uoversiktlige området. De har kalt boken Lettkledd, men en mer opplysende tittel ville vært Rett kledd?.

Her får vi grundig innføring i miljøbelastningen ved produksjon av både kunstige og naturlige råstoffer. All klesproduksjon belaster miljøet, så det å begrense kjøpet av unødvendige klær er det viktigste vi kan gjøre. Men når vi først kjøper, bør vi vite mest mulig om konsekvensene. Etter miljøinformasjonsloven har vi rett på å få vite hvilke giftstoffer som kan finnes i et produkt, men i dag kan vi ikke regne med at hverken forhandler eller importør sitter inne med det fulle svaret.

Det finnes rundt 10 ulike merker som Svanemerket, som sier noe om miljøaspekter og produksjonsforhold. Dette er merker som blir grundig omtalt, og de fleste av dem var ukjent for meg.

Tidligere ble syntetiske fibre fremstilt i Europa og USA, men på grunn av den strenge miljølovgivningen ble produksjonen flyttet til Østen. Her lider både underbetalte arbeidere og det ytre miljøet av konsekvensene. Et tema i boken er grønnvasking. Det vil ofte si at man fremhever enkelte sider ved en produksjon for å skjule de mer uheldige sidene. Forfatterne er blant annet skeptiske til begrepet «cruelty free». De er også kritiske til markedsføringen av bambusprodukter. Her dreier det seg stort sett om viskose, som vi like gjerne kunne fremstilt av norsk skogsvirke.

Det finnes rundt 10 ulike merker som Svanemerket, som sier noe om miljøaspekter og produksjonsforhold. Dette er merker som blir grundig omtalt, og de fleste av dem var ukjent for meg. For meg var det også nyttig å bli kjent med de ulike vevingsmetodenes betydning for kvaliteten, lite ante jeg om hva som skjulte seg bak navn som sateng og bevernylon. Lite kunnskap hadde jeg også om de ulike formene for «superwash» og vannavstøtende behandling. Et nyttig kapittel handler om hvordan du kan teste kleskvalitet i butikken, og for noen kan det være godt med råd om hvordan en kan kle seg ved ulike anledninger.

Dette bare for å antyde noe av innholdet i denne boken, som er skrevet av to forfattere som omtaler seg selv som skeptiske, men også nysgjerrige. Dette er en velskrevet bok som bør leses av alle som er opptatt av klær og miljø, og den kan fungere som en viktig oppslagsbok.