Nr. 2014/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Aurora

Kollektiv kunst i 25 år

Jannike Østervold

Publisert: 25/02/2014

Aurora Verksted bygger på verdiene kreativitet, kjærlighet og ansvar. Her skapes kunst og kunsthåndverk i et støttende fellesskap. Siden hvert individ er unikt, blir også arbeidsprosessene tilrettelagt individuelt, så hver arbeidstaker kan utfolde sin kreativitet og skaperkraft.

Resultatet av arbeidet er intet mindre enn imponerende. 25. oktober 2014 åpnet en utstilling i galleriet i Oslo Rådhus, som presenterte et utvalg av verkstedets produksjon gjennom 25 år, samt verker av samarbeidspartnere og nåværende og tidligere medarbeidere. Cultura Bank var til stede ved åpningen.

Etter fløyte, tromme og strupesang fra musiker Benny Braaten ønsket gründer og tidligere leder for Aurora Verksted, Trine Dreyer, velkommen og fortalte levende og engasjert om hvordan Aurora har vokst frem fra en tanke om at folk med yrkeshemming skulle ha et verdig arbeid, ikke bare „gjøre noe“. Det ble starten på Aurora Verksted, som har i dag har en variert produksjon av tekstilprodukter, maling og keramikk. I fjor ble også butikken Respect by Aurora åpnet, midt på Majorstuen i Oslo. Med medarbeidere og ansatte omfatter Auroras verksted og butikk nå rundt 100 personer.

Samarbeid for å gjøre hverandre gode

Det handler om samarbeid, ikke konkurranse, og det er ikke viktig hvem som har gjort hva. Alle har noe å bidra med, og alles bidrag er like viktig. Magnus Olav Sand gir oss et innblikk i Auroras verden gjennom å lese sin egen tekst om hvordan han opplever å jobbe med kollektiv kunst:

„Kollektiv kunst er det å samarbeide om å skape noe sammen, å lære av hverandre og å gjøre hverandre gode. Kollektiv kunst er inkluderende, ikke ekskluderende. Samarbeid er å bære byrdene sammen, det å fordele oppgavene så hver og en kan gjøre litt, og til sammen blir det mer enn én kan gjøre alene. Jeg støtter deg opp slik at du kan løfte meg“, avslutter Magnus.

„Aurora ønsker å ta vare på mangfoldet, det mangfoldet som kommer når vi får være individer og vi ikke tror at det er viktig å være like“, supplerer Trine.

Hun forteller videre at de har latt seg inspirere av et annet mangfold dette året, nemlig regnskogen, det viser en del av bildene på utstillingen.

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
statistics, marketing.

Video der Trine Dreyer forteller om Aurora og hvorfor de valgte Cultura Bank.

På denne utstillingen skal publikum også få lov til å være med som kunstnere. Midt på gulvet står et stort lerret, grunnet med grønne fargetoner. Har skal alle som besøker utstillingen få lov til å være med å male, gjerne inspirert av det vi assosierer med regnskogen. Det blir tatt bilde av maleriet hver dag. Når utstillingen er over, skal det doneres til Regnskogsfondet, som har fått neste års TV-aksjon, så de kan auksjonere det bort.

Malerinne Gro Heining og fotograf Carll Goodpasture deltar også med egne utstillinger, hun med bl.a. store, fargerike malerier av trær og han med fotokunst fra komposthaugen.

Unike kvalitetsprodukter

„Det at så mange ulike mennesker har hatt arbeid hos oss, har gjort at vi tilrettelegger for individet“, sier Sina Langfeldt, daglig leder for Aurora Verksted.

„Vi jobber innenfor design, håndverk og kunst. Tilretteleggerne er i hovedsak mennesker med formell bakgrunn som keramikere, designere, tekstilkunstnere og arkitekt, men også formingslærere, skuespiller, forfatter og akademikere. Vi lager kollektiv kunst for salg i det ordinære markedet. Produktene er unike og av høy kvalitet og selges blant annet av forhandlere som Norway Designs i Oslo, men også fra vår egen butikk Respect by Aurora på Majorstua. Vi ønsker å vise at mennesker med yrkeshemming også er en unik ressurs i samfunnet. Nettopp ulikheten i bakgrunn hos de ulike kunstnerne gir Auroras design særpreg.“

Samarbeid gir arbeid til funksjonshemmede i Vietnam

Sina forteller videre om et spennende samarbeid med en bedrift i Vietnam, hvor Aurora leverer sitt design og får tilbake ferdigsydde klær. Det er en liten bedrift der eieren og arbeidstakerne er funksjonshemmede, og Aurora er deres største kunde.

„Vi betaler rettferdig pris for produktene, de får lønn å leve av, og vi får økt produksjon. Dette er en av våre innovasjonsideer, at mennesker med funksjonshemming i Norge får være med på å bedre livet til mennesker med funksjonshemming i andre land, som ofte ikke har et velferdssystem som ivaretar deres behov“, sier Sina.

I høst har de videreutviklet dette samarbeidet, og Aurora deltar i Innovasjon Norges (IN) program BMMP Vietnam. De har nå laget avtaler med flere om at de skal produsere Auroras design på metervare i silke og bomull, som så skal brukes videre i produksjonen av ferdige klær.

Fakta om Aurora Verskted SA

Aurora Verksted SA er organisert som et selveid, selvdrevet kooperativ for kunstnere med og uten funksjonshemninger. De tilrettelegger varige arbeidsplasser innen kunst, design og håndverk for arbeidstakere med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming og fysisk funksjonshemming

Visjon:

Aurora Verksted SA er en ledende inspirasjonsbedrift. Vårt kreative uttrykk og vår design er unik og gjenkjennbar, nasjonalt og internasjonalt.

På Aurora får alle ta i bruk sitt særpreg og utvikle sitt potensial.

– Vi gir mennesker mulighet til å delta i samfunnet.

Aurora Verksteds nettside

Aurora Verksted SA har fått lån i Cultura Bank