Nr. 2021/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kvinne med blomsterbukett
Meera Manjit Kaur. Foto: Jannik Abel / NBK

Kunst som engasjerer, opplyser og provoserer

Jannike Østervold

Publisert: 01/12/2021

Vi i Cultura Bank deltok i folkefinansieringen av Folkets pris på Høstutstillingen 2021.

Prisen gikk til installasjonen Til India Fra Norge av Meera Manjit Kaur. Verket belyser selvopplevd hverdagsrasisme.

Høstutstillingen, som arrangeres av Norske Billedkunstneres Forening, representerer samfunnsengasjement og mangfold, den slipper det nye til og viser hva som rører på seg i tiden. Med over 20 000 besøkende er den landets best besøkte kunstutstilling. Det er fri innsendelse til utstillingen, og en jury av kunstnere velger ut verkene som får delta. I år var det kommet inn over 2 500 søknader, og 118 verk ble antatt. Noen med klare samfunnskritiske budskap, andre mer lekne eller meditative i uttrykket. Det er stor bredde i teknikker og materialer, også film og performance.

Illustrasjon av postkorts påskrift

Fra verket Til India fra Norge. Foto: Vegard Kleven / NBK

Cultura Bank støtter Folkets pris

I forbindelse med utstillingen deles det hvert år ut en rekke priser. En helt spesiell pris ble delt ut for annen gang i år, nemlig Folkets pris, der publikum selv stemmer fram en vinner og gir penger til prispotten. I år har Cultura Bank vært med på å spleise på Folkets pris, sammen med alle som har stemt og gitt en tier hver. Dette har banken valgt å gjøre ut fra at verdiene Høstutstillingen står for stemmer godt overens med Cultura Banks verdisyn.

«Høstutstillingen er en viktig institusjon i norsk kulturliv. Den formidler kontakt mellom kunsten og publikum på en åpen og unik måte. Utstillingen begeistrer og provoserer og er et speilbilde av samfunnet. Cultura Bank er en pådriver for bærekraftig samfunnsutvikling og ser på et rikt kulturliv som sentralt for menneskets livskvalitet. Derfor er vi glade for å være med på å støtte publikumsprisen, som er et flott uttrykk for folks engasjement», sier banksjef Kristine Falkgård, etter å ha fått en omvisning i utstillingen av utstillingssjef Hanne Gudrun Gulljord.

Verket som vant Folkets pris på kr 30 000 er installasjonen Til India fra Norge, der Meera Manjit Kaur viser postkort fra India, hvor hennes familie har sine røtter. På baksiden av kortene gjengir hun selvopplevde samtaler preget av hverdagsrasisme. Mangfold, identitet og ytringsfrihet er temaer som går igjen i flere av verkene på utstillingen og er en påminnelse om hvordan global migrasjon berører mange liv.

Les mer på Høstutstillingens nettsider