Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Humle lander på lilla blomst.

La Humla Suse

Publisert: 28/02/2013

Humlene er viktig for pollinering av mange planteslag, og det er bekymringsfullt at bestanden er blitt mindre. Dette har en gjeng miljøengasjerte mennesker tatt inn over seg og startet humleklubben La Humla Suse.

De ønsker å øke bevisstheten og kunnskapen om humlenes behov gjennom forskning, seminarer, rådgivning og undervisning, forteller leder Toril Mentzoni. På deres Facebookside finner du blant annet oppskrift på hvordan du kan lage humlekasser.

La Humla Suse på Facebook