Nr. 2012/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Liv og død for Teater Katapult

Torben Dahl, teatersjef i Teater Katapult

Publisert: 06/03/2012

Det er ikke lett å starte og drive en kulturinstitusjon. Det har Teater Katapult måttet innse etter flere både opp- og nedturer. Det krever både en god idé, utholdenhet og ikke minst politisk lobbyarbeid.

Teater Katapult i Danmark startet som en reaksjon på konflikten i Bosnia på midten av 90-tallet. Vi ønsket å lage et teaterstykke som fremstilte konfliktens egentlige bakmenn, fordi vi mente at den hele og fulle sannheten om dette ikke kom frem i offentlighetens lys.

På grunnlag av vår indignasjon oppsto Teater Katapult i en dagligstue i Viby J. Teateret arbeider for å skape og dramatisere moderne, dansk drama, med et mål om å berøre menneskene. Mantraet vårt har alltid vært ‘slå av autopiloten’, gjennom teater som provoserer, berører og belyser aktuelle emner. Og minst like viktig er at det skal være underholdende.

De første årene

Teater Katapults første leveår (versjon 1.0) fra 1995–2001 var uten egne lokaler. Vi var en liten produserende enhet som spilte teater for unge og voksne på utvalgte steder i Århus. Vi levde mest på provisjonsinntekter fra et barneteater som vi hjalp med å dra på turné.

Fra 2002 (versjon 2.0) fikk Katapult sin første offentlige støtte fra Århus Kommune samt sitt eget lille teaterhus (det gamle Svalegangen i Rosensgade) i sentrum av Århus. Og etter dette løsnet det for oss. Teaterets pionerfase fra 2002–2005 var én stor opptur. Vårt lille teater ble prisbelønnet og utviklet seg til å bli både et talentteater og et profesjonelt teater. Så ble Katapult plutselig kjent over hele landet, da forestillinger som Dom Over Skrig, Underværket og BASH skapte store overskrifter og fikk mye TV-omtale.

Pengeproblemer

Pengene var begrenset og kom fortrinnsvis fra Århus kommune. Men på tross av suksessen, ble de kommunale midlene med et fingerknips fratatt teateret en desemberdag i 2005. For de fleste var dette helt uforståelig, ikke minst for oss på teateret. Vi rakk imidlertid ikke å tenke så mye over det, før det tikket inn flere forespørsler fra andre kommuner om å flytte virksomheten vår til dem.

Prosessen med møter med diverse byråd, kulturutvalg og embetsmenn var en lang og krevende vei. Den varte nesten i to år, og i den perioden var det vanskelig å holde fanen høyt. Dels fordi vi tydelig kunne se at kunstmiljøet rundt oss forsvant på grunn av den reduserte sceneaktiviteten, samtidig som publikum har meget kort hukommelse. Er man først ute av medienes søkelys og uten aktivitet rundt, glir man stille ut av folks bevissthet.

Da Horsens Kommune med Jan Trøjborg i spissen etter lange forhandlinger valgte å satse på store eventer i stedet for Teater Katapult som lokalt teater, snudde vi igjen nesen mot Århus kommune. Her hadde man funnet ut at det ikke var mulig å unnvære et så innovativt undergrunnsteater som Katapult. Men det skulle holde hardt. På et styremøte i Katapult var det med én stemmes flertall at teateret unngikk å stenge. Teater Katapult overlevde kun fordi saken var viktigere enn oss selv. Vi har hele tiden holdt fast ved at teateret har livets rett og at Danmark ikke kan unnvære oss. Derfor er vi fortsatt her den dag i dag.

Vanskelige tider er lærerike

Vår utholdenhet viste seg å lønne seg. Fra 2008 begynte Katapult igjen å få støtte fra Århus kommune. Fra 2009–2012 ble støtten supplert med ytterligere midler fra både stat, region og kommune. Plutselig var Teater Katapult etter å ha balansert mellom liv og død i to–tre år bedre økonomisk stilt enn noen gang.

De gode tidene får oss likevel ikke til å glemme de vanskelige. De tunge tidene har dels betydd at utviklingen av teateret ble satt så mye på vent at det endret kursen for teateret. Blant annet i retning av også å samarbeide med andre bransjer, hvor Katapult tilfører sin teaterkompetanse til områder som utdanning, turisme og næringsliv, i form av et nytt, interaktivt konsept (AudioMove).

De vanskelige tidene har også lært oss at det er viktig å markere seg via nettverk og politisk lobbyarbeid. I vår pionerfase hadde vi den muligens naive oppfatningen at vår aktivitet, raske utvikling og omfattende medieomtale var tilstrekkelig i forhold til fortsatt offentlig støtte. Men med en virksomhet som er så avhengige av råd, styrer og politikeres velvilje, skal det mer til. Dessverre, kan man kanskje si. Men i en verden hvor spillet spilles etter bestemte regler, nytter det ikke å finne opp sine egne.

Fremtidsperspektiver

Teaterets fortsatte utvikling kombinert med lobbyarbeidet har nå resultert i at Teater Katapult i 2012 (versjon 3.0) har flyttet til nye og større lokaler i den ombygde jernbanebygningen Kulturproduksjonssenteret Godsbanen i Århus. Teateret har nå en mye større scene samt et prøvelokale på størrelse med den gamle scenen. Katapult har en avdeling for utvikling av ny, dansk dramatikk, kalt DramatikerLab. Vi samarbeider også med næringslivet i området om et interaktivt, mobilteknologisk utviklingsverktøy kalt AudioMove.

I tillegg har teateret foretatt knoppsknytning, da det fine, gamle intimteateret i Rosensgade som vi tidligere hadde flyttet fra, nå er teaterets anneks-scene med det nye navnet Ambassaden Katapult. Scenen har blitt byens nye komediehus og undergrunnsteater med teater for vekstlaget. Scenen er 100 prosent privatfinansiert.

Det nye Teater Katapult på Godsbanen har utviklet seg til å bli et profesjonelt teater, nå også med internasjonale forestillinger og med mulighet til å hjelpe danske talenter på vei. Men teateret har fortsatt store utfordringer som må håndteres. Et større teaterhus er også mye mer kostnadskrevende å drive, og teateret er nødt til å heve seg til det neste nivået i utviklingen. Det håper vi vil kunne skje i 2013, hvis vi er i stand til 1) å fortsette vår egen utvikling og 2) å spille det politiske spillet.

Teater Katapult er kunde hos Merkur, vår søsterbank i Danmark. Du kan lese mer om teateret på www.katapult.dk