Nr. 2024/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Bokomslag
Smånytt

Måling av «social impact»

Publisert: 04/06/2024

Er det nyttig å måle «social impact»?

FEBEA (European Federation of Ethical end Alternative Banks and Financers) har utgitt en publikasjon med tema «Ethical Finance’s Views on Social Impact and measurement”. De stiller spørsmål om måling av “social impact” er nyttig og godt gjennomtenkt, eller om det bare er noe man gjør fordi man må. Med «social impact» mener vi positive og negative endringer for individer, grupper eller samfunn.

Les hva verdibaserte banker mener om dette og hvilke anbefalinger de kommer med