Nr. 2016/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Masteroppgave om samvirke

Publisert: 30/09/2016

Beate Kristin Andreassen og Inger Johanne Lindahl

Beate Kristin Andreassen og Inger Johanne Lindahl

Beate Kristin Andreassen og Inger Johanne Lindahl har skrevet masteroppgave i økologisk økonomi, der de har spurt hva samvirkeforetak kan bidra med for å virkeliggjøre økologisk økonomiske verdier og prinsipper.

De har sammenlignet og analysert verdier og prinsipper i økologisk økonomi med samvirkets internasjonale verdier og prinsipper og gjennomført samtaler med ti ulike samvirker. De er kommet fram til at samvirkets verdier og prinsipper samt organisasjonsform kan virkeliggjøre en økologisk økonomisk praksis. Det er hovedsakelig fordi formålet til et samvirke bestemmes av medlemmene, derfor har formålet fokus på å løse både egne og fellesskapets behov, det vil si at samvirke har et iboende samfunnsansvar. Samvirke bygger på et hovedprinsipp om penger som et middel, ikke som et mål. Dette er også et hovedprinsipp i økologisk økonomi. Forfatterne konkluderer med at samvirke er en ‘bottom-up-økonomi’ i både praksis og struktur, som kan endre vår hverdag.

De fant imidlertid at det er en mangel på kunnskap om samvirke blant fagfolk innen økonomi, regnskap og innovasjon. Samvirke er også fraværende i de fleste fagbøker i økonomi og organisasjonslære. De håper at denne masteroppgaven kan være et løft for samvirke og et faglig bidrag for virkeliggjøring av økologisk økonomi.

Masteroppgave ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland

Samvirke i et økologisk økonomisk perspektiv: Hva kan samvirkeforetak bidra med for å virkeliggjøre økologisk økonomiske verdier og prinsipper?