Nr. 2012/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Munker I Bhutan

Med lykke som drivkraft

Kasper Boye Jørgensen, freelancejournalist

Publisert: 06/03/2012

I januar 2012 åpnet Bhutan Specialisten – et reisebyrå for individuelle turer og gruppereiser til det lille kongeriket Bhutan. Bak reisebyrået står fire gründere som alle har bodd, arbeidet og reist i Bhutan, og som alle brenner for det lille landet.

Unike Bhutan

For å forstå motivasjonen bak Bhutan Specialisten, må man først forstå Bhutan. Bhutan ligger langt opp i Himalaya-fjellene, tett på himmelen og med et bredt utsyn over hele verden. Det er en liten nasjon med kun 700 000 innbyggere. Landet ligger inneklemt mellom verdens to mest folkerike nasjoner, Kina og India.

Siden 70-årene, da landets konge uttalte at bruttonasjonal lykke er viktigere enn bruttonasjonalprodukt, har Bhutan søkt å definere og måle befolkningens kollektive lykke. Det hele startet som en setning og en visjon fra landets konge og ble etter hvert en egen filosofi. I dag er dette et bærende prinsipp for landets demokratisk valgte politikere.

Det var begeistringen for Bhutan som førte de fire gründerne sammen og skapte ideen om Bhutan Specialisten. „Vi har alle arbeidet ved den danske representasjonen i Bhutan, men ikke samtidig. Vi kjente faktisk ikke hverandre på forhånd, men vi møtte hverandre i Danmark via engasjementet vårt som foredragsholdere og reiseguider,“ forteller Julia Raavad.

Økonomisk krise og fokus på verdier

Fra starten har Bhutan Specialisten hatt fokus på verdiene. Ambisjonen var å støtte opp om Bhutans enestående utviklingsfilosofi og skape reiser som respekterer lokalbefolkningen og landets kultur, natur og samfunn.

Verdiene er ikke minst viktige nå, hvor vesten er i økonomisk krise. Selv om krisen sannsynligvis betyr at reisebyrået får en langsom start, så forklarer Thomas Land Christiansen at det også har sine gode sider og at det er nye ting å lære av den nåværende krisen:

„Bhutan har nettopp noe å lære oss i disse krisetider. Reiser man i det lille Himalaya-riket vil man få innblikk i et annet verdisett og en annen måte å leve livet sitt på, som står i skjærende kontrast til den vestlige materialismen og travelheten,“ mener Thomas Land Christiansen.

I Bhutan er kultur, natur og tid de viktigste ressursene, og disse vil man ikke gå på kompromiss med i ønsket om å modernisere og utvikle landet.

Fra drøm til virkelighet

Fra de fire gründernes innledende samtaler fylt med drømmer og ideer rundt utarbeidelse av forretningsplan, møter med Københavns Erhvervs Center, søknad om finansiering til konkretisering av ideen, gikk det godt og vel ett år. I januar 2012 åpnet Bhutan Specialisten som Danmarks første reisebyrå med fokus kun på Bhutan.

Veien frem hit var ikke helt uten humper. En av de store utfordringene på veien har vært tidsfaktoren. De fire etablererne var helt klar over at man ikke kan leve av å selge spesielle nisjereiser til et så lite marked som det danske. Derfor har Bhutan Specialisten fra starten av vært tenkt som en deltidsbeskjeftigelse, som først og fremst skulle drives av interessen og lykken ved å realisere en drøm.

„Men helt deltid har det ikke blitt,“ ler Julia, og forteller om de mange timene som har gått med til alt fra å sette seg inn i regnskapsregler, forstå lover og regler innen reiselivsbransjen, til å lage hjemmeside, arrangere åpningsevent og utvikle samarbeidsavtaler med forskjellige reisebyråer og organisasjoner. „Vi har jo alle vært reiseledere i Bhutan før og har et bredt nettverk der ute, så det å arrangere reisene har vært enkelt for oss. Til gjengjeld har vi nok undervurdert hvor lang tid alt det administrative rundt driften av egen virksomhet tar,“ avslutter Julia.

Bhutan Specialisten er kunde i vår søsterbank Merkur i Danmark og består av Thomas Land Christiansen, Marie Thesberg, Sune Gjerding og Julia Raavad.