Nr. 2017/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nytt om våre kunder

Miljøpris til Tove og Espen Seierstad

Publisert: 23/12/2017

Vi gratulerer Tove og Espen Seierstad med Vestvågøy kommunes miljøpris

Mann og kvinne med hund utenfor inngang til hus.

Tove og Espen Seierstad. Foto: Scott Gilmour

De har fått prisen for arbeidet med kretsløpshuset, som ble presentert i Pengevirke 2/2017. Tildelingen ble begrunnet slik:

«Vinnerne av årets miljøpris representerer ulike tiltak og prosjekter som på hver sin måte gir og har gitt miljørelaterte resultater. Kretsløphuset oppfyller i stor grad miljøprisens kriterier. Bygget og kretsløpstanken representerer noe nytt, og de har lagt ned stor innsats over lang tid for å få realisert huset som sto ferdigstilt i januar 2015. Kretsløphuset vil bidra til reduksjon av klimagasser og forurensning. Tove og Espen Seierstads holdninger til miljøriktig forbruk, innkjøp og håndtering av avfall bør være til inspirasjon for resten av kommunens innbyggere.»