Nr. 2013/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Miljøvennlig grendkollektiv for seniorer

Publisert: 28/02/2013

Cultura Bank har tatt initiativet til å støtte opp om miljøvennlig boligbyggeri, gjennom å tilby gunstige miljøboliglån. I den anledning vil jeg lufte tanken om å etablere miljøvennlige grendkollektiver for seniorer.

Seniorkollektiver er ikke en ny oppfinnelse. Det finnes allerede fler urbane kollektiver, som fungerer som et sosialt og praktisk fellesskap, men dette er tenkt plassert nærmere naturen, kanskje i landlige omgivelser i forbindelse med et gårdsbruk, med tilgang til dyrkbar mark for hagestell og dyrkning av egne grønnsaker mm. Prosjektet er foreløpig på idéstadiet, men for å utvikle det videre trenger vi å få flere interessenter på banen, som synes ideen er tiltalende og ønsker å delta i den videre planleggingen.

Så hvis du mener at prosjektet har potensial og kunne passe for deg, ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen Panda Bygg v/ Piet Jensen

T: 99 00 84 37 eller piet@pandabygg.no