Nr. 2018/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Minneord for Arve Gjetnes

Publisert: 20/03/2018

Arve Gjetnes, 1948–2018

Arve Gjetnes, 1948–2018

Arve Gjetnes var født i 1948. Han hadde røtter i Trondheim og tilbragte sine ungdomsår på Hurum med gode kamerater. I 1968 fikk han jobb i Oslo Sparebank som revisjonsmedarbeider og tok etter hvert utdannelse som bankøkonom og avanserte til assisterende revisjonssjef. Han sluttet i Oslo Sparebank i 1987 for å begynne som revisjonssjef i Oslobanken A/S. Fra Oslobanken gikk han over i en stilling i Cultura Lånesamvirke i 1994. Mye av hans arbeidserfaring hadde gått ut på å evaluere og videreutvikle sikre rutiner i bank, og denne kompetansen var uvurderlig i arbeidet med å videreutvikle Cultura Lånesamvirke til Cultura Bank. Arbeidet ble kronet med hell da Cultura fikk konsesjon som sparebank i 1997. Som økonomisjef og del av bankens lederteam har han vært en sentral ressursperson for Cultura Bank gjennom 20 år. I sitt siste arbeidsår gikk han over til å arbeide med risikokontroll og hjalp til å bygge opp gode rutiner på dette området.

Han var høyt verdsatt som kollega, kunnskapsrik, alltid vennlig, samarbeidsvillig og løsningsorientert. Arve diskuterte gjerne, men kranglet aldri. Han var ikke redd for å si hva han mente, og det gjorde også at man kunne føle seg trygg på ham. I sitt arbeid i Cultura Bank har han aldri vært redd for å ta en utfordring – ofte var han den siste som gikk hjem og den man kunne risikere å treffe på hvis man var innom i helgen. Arve var en i ordets aller beste forstand god kollega og arbeidskamerat. I fritiden var han glad i å lese historie, og når han tok seg tid til å ta seg litt fri, reiste han gjerne til hytta i Valdres, leiligheten på Kreta eller venner i Sveits. For noen år siden flyttet han fra Nesodden til en leilighet i nærheten av datteren Camilla, så barnebarna kunne glede seg over kort vei til bestefar.

Vi hadde unnet Arve noen gode år som pensjonist hvor han kunne nyte å ha god tid til familie, venner og reiser. Slik ble det dessverre ikke. Fredag 12. januar sovnet han stille inn. I stor takknemlighet lyser vi fred over Arves minne og sender varme tanker til døtrene Camilla og Anette.

På vegne av arbeidskolleger i Cultura Bank

Kjell Fredrik Løvold, Jannike Østervold, Kari Schage