Nr. 2018/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Skjermbilde fra Naturpress.no
Skjermbilde fra Naturpress.no

Norge får sin grønne dagsavis

Naturpress / Skjermbilde fra Naturpress.no

Publisert: 20/03/2018

Etter å ha drevet et åpent pilotprosjekt siden mai 2017 er gründerne bak Naturpress.no nå i gang med å bygge opp organisasjon, redaksjon og økonomi for å gå over til full drift. Kjetil Fless har pressebakgrunn, mens Terje Lind Bjørsvik kommer fra film- og TV-bransjen.

«Vi gikk rett ut på nettet med en gang for å lære mest mulig om temaområdene, hva som skal til for å drive en nettavis og ikke minst for å bli kjent med publikum og få tilbakemeldinger på om vi er ønsket i mediebildet. Vi har fått klare svar; det er behov for en uavhengig dagsavis for det grønne skiftet. Flere artikler har hatt tusenvis av lesere i døgnet, og det er veldig bra for en pilot», sier prosjektleder Terje Bjørsvik.

Terje Lind Bjørsvik (til venstre) og Kjetil Fless.

Terje Lind Bjørsvik (til venstre) og Kjetil Fless satser for fullt på å lage en grønn dagsavis.

Han fortsetter: «Vi har bygget et sterkt kontaktnett, og dyktige journalister, fotografer og fagfolk er klare til å fylle sidene våre med forståelige og aktuelle nyheter og debatter rundt miljø-, klima- og ressurstemaer. Det er viktig for oss å integrere dette i folks liv og hverdag – og koble det til jobb, fritid, kultur- og samfunnsliv. Det grønne skiftet må komme nedenfra, selv om politikere og næringsliv må legge til rette for det».

Bjørsvik mener at faren med dagens tekniske og spesialiserte dialog er at folk flest blir overveldet og passive når det gjelder klima og miljø.

«Det er for stort, vanskelig og usikkert. De endringene vi skal gjennom truer ikke velferdssamfunnet, de kan tvert imot gi oss bedre liv. Samtidig vil vi være en naturlig markedsplattform for grønne varer og tjenester», sier han.

Naturpress ser seg om etter flere samarbeidspartnere, både finansielle og redaksjonelle. Etter planen skal lanseringen markeres med en papirutgave i mai.