Nr. 2021/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Ny rapport om kollektive boformer

Publisert: 30/09/2021

Bo på en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig måte!

Sintef har kommet med en interessant rapport om kollektive boformer, en studie av bokollektivet Villa Holmboe i Tromsø, som har eksistert i over 30 år. Rapporten er beregnet på så vel kommuner, arkitekter og utbyggere, som enkeltpersoner og grupper som planlegger kollektive boformer. Kollektive boformer kan være et økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig valg, men noen må ta initiativ for at det skal bli realisert nye prosjekter. Les og bli inspirert! Rapporten er finansiert av Husbanken.

Last ned rapporten