Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Gruppebilde

Ny verdiambassadør

Publisert: 28/02/2013

Global Alliance for banking on Values (GABV) er en internasjonal sammenslutning av bærekraftige banker, som Cultura Bank er medlem av.

En gang i året samles ledere fra alle medlemsbankene sammen med utvalgte representanter for de ansatte, som skal være ‘Value ambassadors’ for bankene og arbeide for å styrke og spre kunnskap om bankenes verdier både innad i bankene og ut mot publikum. Stian Torstenson er Cultura Banks nye Value Ambassador. Han arbeider til daglig blant annet med informasjon og sosiale medier.

„Det gir en god følelse å se at vi ikke er alene, men deltar i en internasjonal bevegelse som stadig vokser. Det er veldig inspirerende å møte ansatte i banker fra andre land som drives etter de samme verdiene som Cultura Bank, og vi har etablert et nettverk der vi kan hente inspirasjon og dele erfaringer,“ sier Stian.