Nr. 2014/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Norsk Pen logo

Nytt kontotilbud

Jannike Østervold

Publisert: 25/02/2014

Gjennom ytringsfrihetsorganisasjonen PEN International viser skribenter fra hele verden sin solidaritet med journalister og forfattere som blir forfulgt for sine meningers skyld. Norsk PEN, den norske avdelingen av organisasjonen, har nå inngått et samarbeid med Cultura Bank om et sparetilbud, der banken forplikter seg til å støtte Norsk PEN med et beløp som tilsvarer 1,5 % av gjennomsnittlig innestående på konto.

Det er bare en fem minutters spasertur fra Litteraturhuset der Norsk PEN har kontor til Cultura Banks lokaler på Holbergs plass i Oslo, så vi inviterte like godt styreleder William Nygaard og generalsekretær Carl Morten Iversen i Norsk PEN til en økologisk lunsj i Cultura Bank for å få høre om hvordan organisasjonen arbeider, både internasjonalt og i Norge.

Ytringsfrihet – en forutsetning for demokrati

„Vi velger å arbeide i de landene som særlig trenger internasjonal årvåkenhet. Fellesnevneren i arbeidet vårt er at vi vil sikre at demokratiske prosesser pågår i landene. Det å bli sett er en frustrasjon for et autoritært regime“, sier William Nygaard. „Vi er nærværende under rettssaker, setter navn på fengslede forfattere og gjør dem offentlig kjent.“

Han forteller at PEN har en egen internasjonal komité som arbeider med å følge opp fengslede skribenter. Og aksjonene har god effekt – ofte lykkes PEN i å få frigitt de fengslede.

„Både myndigheter, de rammede og familiene vet at vi følger med“, sier Nygaard.

Et mangesidig internasjonalt arbeid

Norsk PEN har vært aktiv i blant annet Afghanistan, Tyrkia, Tunisia, Hviterussland og Etiopia. De har støttet opprettelsen av et PEN senter i eksil i Eritrea og har vært med på å etablere Forfatternes hus i Kabul, som fungerer som møteplass for forfattere med ulik etnisk bakgrunn, driver forleggervirksomhet og rådgivning til forfattere.

Norsk PEN har også bidratt til å etablere et PEN senter i Etiopia, som nå har holdt sin tredje årlige kongress. På den siste kongressen sto ytringsfrihet på dagsordenen – det ble for sterk kost for myndighetene, så det er fare for at de ikke får lov til å arrangere kongress til neste år.

I Tyrkia har arbeidet hatt mer aktivistkarakter, med fengselsbesøk, deltakelse på seminarer og medier som knapt våget å snakke med dem. I Hviterussland slipper de ikke inn, men blir stoppet ved grensen. Når dette skrives, er en delegasjon nettopp kommet tilbake fra Iran etter et vellykket besøk. En omfattende rapport om ytrings- og pressefrihet i Tyrkia skal foreligge i løpet av året.

William Nygaard forteller at arbeidet for ytringsfrihet her til lands vil bli utvidet. Det vil bli satset på alt fra et informasjonstilbud om ytringsfrihet til unge til et utvidet engasjement i debatt- og seminarvirksomhet. Og PEN vil i øket grad innta vaktbikkjas rolle hvis grunner til selvsensur eller innskrenkning av vår egen ytringsfrihet skulle vise seg – både i mentalitet og handling.

Ny antologi av fribyforfattere

Norsk PEN har det nasjonale koordineringsansvaret for fribyer for forfulgte forfattere. En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter med ektefelle og barn i opptil to år. Norge har nå 13 fribyer. Gjennom denne ordningen har etter hvert mer enn 50 forfattere fått komme til Norge, og de fleste har ønsket, og fått mulighet til, å bli værende. Carl Morten Iversen forteller at Norsk PEN i år utgir sin tredje antologi skrevet av fribyforfattere som bor i Norge. Boken ble lansert på Litteraturhuset i Oslo på Fengslede Forfatteres Dag, som ble markert 13. november. Redaktører er Soudabeh Alishahi og Asbjørn Øverås. Alishahi kommer fra Iran og ble i 2001 den første fribyforfatter i Oslo. Asbjørn Øverås er redaktør for oversatt litteratur i Aschehoug forlag. Begge er styremedlemmer i Norsk PEN. Antologien har som tittel Instruks i å skrive horedikt.

Ossietzkyprisen 2014

På Fengslede Forfatteres dag ble årets Ossietzkypris tildelt journalist Sidsel Wold. Prisen utdeles årlig for fremragende innsats for ytringsfriheten. I sin begrunnelse sier styret for Norsk PEN blant annet:

„I flere år har Sidsel Wold rapportert fra Midtøsten og særlig om Israel-Palestina konflikten. Med engasjement, innlevelse, gode kunnskaper og omfattende kontaktflate har hun bidratt til viktige nyanser og god bredde i dekningen av konfliktene og utviklingen i området. Norsk PEN vil understreke hennes evne til å formidle møter med enkeltmennesker og deres liv. Historier som er vesentlige for å forstå lange linjer, sterke følelser og konkrete konsekvenser av politisk maktspill. Samtidig som Sidsel Wold utsetter seg selv for fare, behersker hun den vanskelige kunsten å være krigsreporter med et bredere perspektiv enn dekning av de enkelte aksjoner og reaksjoner. Hennes reportasjer preges av bred kunnskap, god kjennskap til regionen og presise observasjoner i møte med mennesker, enten de utøver makt eller er ofre for voldsbruk og brutalitet.“

Blant tidligere prisvinnere er radiostasjonen Democratic Voice of Burma, filmskaperen Deeyah og forfatteren Sidsel Mørck.

Norsk PEN er den norske avdelingen av PEN International, verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, stiftet i 1922. Det finnes mer enn 160 PEN-sentre over hele verden. Norsk PEN samarbeider tett med norske menneskerettighetsorganisasjoner og med det internasjonale ytringsfrihetsnetterket IFEX.

Norsk PEN deler årlig ut Ossietzkyprisen for fremragende innsats for ytringsfriheten.

www.norskpen.no