Nr. 2021/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nytt fra Cultura Bank

Nytt om tillitsvalgte

Publisert: 16/06/2021

På forstanderskapsmøtet 25. mars 2021 ble det gjennomført valg til styre og valgkomité i Cultura Bank.

Valg av styremedlemmer:

• Gustavo Parra de Andrade ble valgt som styremedlem for 2 år
• Alf Howlid ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år
• Randi Almås Welhaven ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år
• Stig Aune ble gjenvalgt som varamedlem for 2 år
• De ansatte har gjenvalgt Camilla Gjetnes til varamedlem for 2 år, som representant for de ansatte i styret.
• Morten Johannessen ble valgt til nestleder i styret for ett år.

Mann med grønn skjorte på lysegrønn bakgrunn

Gustavo Parra de Andrade

Styret består deretter av Maria Bjune, leder, Morten Johannessen, nestleder, Gustavo Parra de Andrade, Camilla Brox, Alf Howlid, Randi Almås Welhaven samt Christine Praamsma (valgt av de ansatte), og med Camilla Gjetnes (personlig vara for Christine Praamsma), Stig Aune og Liv Anna Lindman som varamedlemmer.

Vi ønsker Gustavo Parra de Andrade (36) velkommen som nytt styremedlem. Selv om han er ny i styret, er han godt kjent med Cultura Bank og verdibasert bankvirksomhet fra mange år tilbake. Allerede som student deltok han på sommerkurs i regi av Institute for Social Banking. Han var i en periode ansatt i Cultura Bank, først på et prosjekt som masterstudent, og deretter i økonomiavdelingen, der han blant annet arbeidet med rapportering og det internasjonale samarbeidet med Global Alliance for Banking on Values. Deretter begynte han i Framtiden i Våre hender, hvor han har arbeidet med den norske versjonen av Fair Finance Guide – Etisk Bankguide. Han er nå ansatt i Oslo Kommune, Bymiljøetaten som fagansvarlig for miljøstatus.

Valg til valgkomiteen

• Åsa Jeppsson ble gjenvalgt som leder
• Anne-Kristin Løes ble gjenvalgt som medlem
• Lars Hektoen ble valgt som fast medlem
• Michael Lommertz ble valgt som varamedlem
• De ansatte har valgt Stian Torstenson som medlem og Tor-Fabian Seljesæter-Aaserud som vararepresentant

Forstanderskap

Det har vært gjennomført valgmøter for innskytere og egenkapitalbeviseiere og blant ansatte.

Frank Schmiemann (egenkapitalbeviseiere) og Lars Hektoen (innskytere) ble gjenvalgt som medlemmer, mens Elizabeth Wirsching (innskytere) ikke ønsket gjenvalg. Tidligere varamedlem Michael Lommerz ble valgt som medlem etter Elizabeth Wirsching, og Svanhild Sørensen ble valgt som nytt varamedlem for innskyterne. Tor-Fabian Seljesæther-Aaserud fra Cultura Banks kredittavdeling er ny representant for ansatte.

Etter dette er forstanderskapets sammensetning slik:

Frank Schmiemann Leder Egenkapitalbeviseierne
Idun Bjerkvik Leinaas Nestleder Innskytere
Lars Hektoen Medlem Innskytere
Ove Jakobsen Medlem Innskytere
Elisabeth Tollisen Medlem Innskytere
Michael Lommertz Medlem Innskytere
Svanhild Sørensen Vara Innskytere
Åsa Jeppsson Medlem Egenkapitalbeviseierne
Anne-Kristin Løes Medlem Egenkapitalbeviseierne
Holger Schlaupitz Medlem Egenkapitalbeviseierne
Morten Ingvaldsen Vara Egenkapitalbeviseierne
Kari Schage Medlem Ansatte
Tor-Fabian 
Seljesæther-Aaserud Medlem Ansatte
Jannike Østervold Medlem Ansatte
Stian Torstenson Vara Ansatte