Nr. 2012/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Økologisk teaterkafé

Jannike Østervold

Publisert: 06/03/2012

Den Andre Caféen og Det Andre Teatret på Lilleborg i Oslo er ikke helt som de andre kaféene og teatrene i Oslo. Mer lekne, mer entusiastiske og med mye frivillig innsats bak etableringen.

Marte Mørland, Monica Nestvold og Elizabeth Brockfield er de tre gründerne bak Den Andre Caféen, som både er en selvstendig café/bar og Det Andre Teatrets salong. Den serverer hovedsakelig økologisk mat og drives delvis ved hjelp av frivillige.

På Lilleborg i Oslo ligger et gammelt, totalrenovert murbygg, tidligere Lilleborg såpefabrikk, som huser det lille teateret Det Andre teateret og kaféen Den Andre Caféen. Teatret fant dette lokalet i 2009, da bygget ennå bare var et skall, og Marte Mørland ble spurt om hun ville drive teaterets bar. Hun fikk med seg Monica Nestvold og Elizabeth Brockfield, og prosjektet utviklet seg til å bli en bar og kafé med matservering. De planla å åpne om ett år – i stedet gikk det to, da det trakk ut med ferdigstilling av bygget.

Foto: fra venstre: Marius Winje Brustad (koordinator), Elizabeth Brockfield (eier), Monica Nestvold (eier) og Astrid Andreassen (kokk).

Foto: fra venstre: Marius Winje Brustad (koordinator), Elizabeth Brockfield (eier), Monica Nestvold (eier) og Astrid Andreassen (kokk).

Marte er skuespiller, Monica scenograf og Elizabeth representerte fagkompentansen på mat, og de gikk løs på oppgaven med stor entusiasme. Martes utadvendthet var nyttig i kontakt med myndighetene, mens Monica designet interiør, bygging av bar og skaffet møbler. Elizabeth hadde kunnskap om råvarer og mat og kjente de økologiske leverandørene.

Elizabeth forteller at den største utfordringen var at de ikke hadde noen erfaring med å være eiere og drivere og at læringskurven var så bratt at det til tider gikk ut over motivasjonen:
„I ettertid skulle jeg ønske vi hadde bedt om mer hjelp til å sette oss inn i lover og regler, så vi kunne hatt alle papirer i orden fra starten av – da ville det nok ha gått lettere. Men det har gått bra, og nå har vi lært, og i januar ble vi Debiogodkjent.“

Foreløpig har kaféen bare 1 ansatt, kokken Astrid Andreassen, som kom fra Ishavshotellet i Tromsø. Hun er den eneste pr. i dag som får full lønn. Målet er at eierne også skal kunne ta ut lønn for sitt arbeid etter hvert, men et eventuelt overskudd skal gå tilbake til kaféen. Først i det siste har daglig leder kunnet få et symbolsk honorar, og de har kunnet gi noe lønn til de som har de tyngste vaktene i kaféen. Eierne ønsket denne utfordringen og selv med litt råkkenråll i kulissene; responsen fra kundene beviser at det er hold i prosjektet, noe som gir den viktigste avkastningen.

Økologi og kortreist mat

Menyen baseres hovedsakelig på sesongens mat. Stort sett er alt kjøtt og alle grønnsaker økologiske. Dette er en profil Den Andre Caféen brenner for. Kaféen samarbeider tett med teatret, de har felles bookingsystem, og foreløpig er rundt 80 % av gjestene teaterpublikum. Søndag og mandag er kaféen stengt, da er det mulig å leie lokalene til private arrangementer.

Forum for dialog

Kaféen er ikke bare et sted man kan drikke og spise. En gang i måneden inviteres til åpent dialogforum, Det andre forumet, der mennesker møtes og diskuterer temaer, både av filosofisk og praktisk karakter.