Nr. 2014/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Oppkoblede barn

Publisert: 25/02/2014

Folkets strålevern i Norge og Strålskyddsstiftelsen i Sverige står bak brosjyren Oppkoblede barn, om hvordan mobiltelefoner og PC’er kan påvirk barns helse.

Deres budskap er at vi må ta risikoen på alvor og benytte IT på måter som reduserer eksponeringen for stråling.

To hovedregler er å unngå bruk av trådløs teknologi og å holde avstand. Et enkelt tiltak er å sette IPad i flymodus hvis barn skal benytte den til spill. Det anbefales å velge kablet nettverk fremfor trådløst nettverk hjemme og å bruke fasttelefon fremfor mobiltelefon når det er mulig. Gravide oppfordres til å unngå mobilbruk og til ikke å sitte med laptop eller lesebrett i fanget av hensyn til det ufødte barnet.

www.stralevern.org