Nr. 2013/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Oslo Byrøkt

Oslo Byrøkt vil gi deg en grønnere, summende by. Og er du redd for bier, kan Marius Presterud behandle din innsektfobi.

Oslo Byrøkt ble til i møtet mellom Marius Presterud og Mikkel Dagestad og deres felles interesse for arbeideridentitet og nærhet til egne produksjonsmidler. Presteruds teft for kulturentreprenørskap og Dagestads økologiske engasjement fikk valget til å lande på urban birøkting. Til daglig er de ledere i henholdsvis Skapning AS og GreenBean DA, begge med firmakonto i Cultura Bank. Med Oslo Byrøkt ønsker de å etablere bigårder på taket av næringsbygg i urbane strøk, i bytte mot honningprodukter og takrøkting. De vil også selge kortreist, lokalprodusert, plantevernmiddelfri råhonning til et fåtall utvalgte aktører i Oslo. Alt overskudd skal gå til å videreutvikle bedriften. Første produkt fra Oslo Byrøkt blir honning fra Herligheten Bybigård på Sørenga, noen minutter fra Operaen, midt i trafikkmaskineriet. Her har de og fire medrøktere tre kuber og et par hundre tusen bier. Ideen om Oslo Byrøkt ble til etter at Marius Presterud leste en artikkel om urban birøkting i Danmark i Pengevirke nr. 4, 2012. Bybi København henviste ham videre til Ragna Ribe Jørgensens nyoppstartede Bybi Oslo, der han i dag er prosjektleder. I tillegg tilbyr han behandling av insektsfobi via sin privatpraksis. Med Oslo Byrøkt håper han og Dagestad at vi kan se frem til en grønnere hovedstad, med villblomster i hvert veikryss og et smakfullt biprodukt.

For behandling av redsel for bier og andre fobier, kontakt Marius Presterud på Bybi.no eller Psykologbasen.no Se også Oslo Byrøkts Facebookside