Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennesker rundt spisebord.

Oslo kooperativ

Publisert: 28/02/2013

I april ble det lansert et nytt medlemseid og medlemsdrevet kooperativ for innkjøp av økologiske og biodynamiske varer i Oslo.

Det spesielle med dette samvirket er at det drives uten noen fordyrende mellomledd mellom forbruker og produsent. Som medlem bidrar du med noen timers innsats hver måned.

I løpet av få uker hadde 400 medlemmer tegnet seg, og initiativtakerne måtte si stopp og sette nye medlemmer på venteliste.

Dette viser med all tydelighet at etterspørselen etter økologiske produkter er til stede og at mange setter pris på å vite hvor maten kommer fra. Cultura Bank har mange økologiske og biodynamiske produsenter blant sine utlånsprosjekter, og flere av disse skal levere til Oslo Kooperativ, blant disse er Alm Østre, Fokhol gård, Nordgard Aukrust, Ommang Søndre og Økologisk Spesialkorn Skandinavia.Les mer om disse nedenfor.

www.kooperativet.no