Nr. 2014/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Praktisk nordisk utdannelse i biologisk-dynamisk jordbruk

Publisert: 25/02/2014

BINGN – 3 årig praksisbasert utdanning innen biologisk-dynamisk landbruk – startet opp i februar 2014 med 12 studenter fra de nordiske landene. Etterspørselen er stor, og det vurderes å starte nytt kull allerede februar 2015.

Økologisk jordbruk er en fellesbetegnelse på en rekke teknikker og tenkesett som har til felles at de prioriterer høyt å ivareta jordas fruktbarhet, det totale naturmiljøet og matvarekvaliteten. Inspirasjonen til det biologisk-dynamiske jordbruket ble gitt av Rudolf Steiner i 1924 og ble tidlig videreført av norske bønder, som nå gjennom mange årtier har opparbeidet seg erfaring med hvordan et slikt jordbruk kan drives under norske forhold. Det er viktig at denne erfaringen blir overgitt til yngre mennesker som vil dyrke jorda på en forsvarlig måte. Det biologisk-dynamiske jordbruket bygger på en helhetstenkning hvor dyr, planter og mennesker betraktes som en helhetlig gårdsorganisme. Dette er en tenkning som strekker seg videre enn det en lærer på offentlige skoler, men som vil være ufruktbar uten en grundig praktisk kunnskap og innsikt i moderne jordbruksvitenskap.

Studentene på BINGN følger 5 seminarer fordelt utover hele året på forskjellige steder i Norden. Godt kvalifiserte lærere fra det nordiske biologisk-dynamiske miljøet stiller gjerne opp og underviser, her er mye som skal læres for å kunne ta ansvaret for en gård. Jordsmonn, plantelære, økonomi, eieformer, meteorologi, astronomi, maskinlære …

BINGN trenger venner – trenger deg!

Utdanningen er under oppbygging, og det tar tid å få en offentlig anerkjennelse, foreløpig er den juridisk forankret i Biologisk-dynamisk Forening i Norge. Den har til nå blitt storsinnet støttet av enkelte stiftelser i inn- og utland, slik at det første studieåret er finansiert.

Er du interessert i å støtte BINGN og disse unge fremtidens bønder med en månedlig sum eller et engangsbeløp, så gleder alle hjerter seg, ikke minst fremtidens hjerter. Utdanningen ønsker å bygge opp en fast vennekrets.

De ansvarlige lederne for prosjektet er Laura Klemme, Clemens Gabriel og Elizabeth Wirsching.

Innbetaling
Biologisk Dynamisk Forening
Kontonummer: 1254.05.04251 merket BINGN

Biologisk Dynamisk Forening er kunde i Cultura Bank