Nr. 2014/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Redd økoskulen!

Spira Svendsen

Publisert: 25/02/2014

Sogn Jord- og Hagebruksskule er Norges eneste heløkologiske landbruksskole. Der utdannes det agronomer, som lærer alt fra grønnsaksdyrking uten kunstgjødsel og sprøytemidler, til foredling og salg av økologiske produkter. Nå er skolen nedleggingstruet, og en nasjonal kronerulling må til for å sikre videre drift.

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) ligger på den gamle prestegarden Aurdal i Aurland kommune. I gravhaugene på gården finnes det spor helt tilbake til 400 e.Kr. Gården ble prestegård i 1650, og SJH ble opprettet i 1917. Tidlig på 1980-tallet begynte skolen å legge om til økologisk drift. Skolegårdsbruket disponerer i dag 250 dekar fulldyrka jord og 100 dekar innmarksbeite. I tillegg er skolen med i et sameie av om lag 30 000 dekar utmark i fjellet. Som den eneste landbruksskolen i landet har SJH hele arealet Debio-sertifisert, altså økologisk godkjent. Gården har både kyr, geiter, sauer og hester. I skoleåret 2014–2015 går det 45 elever fordelt på to klassetrinn på skolen, hvorav seks er nett- og samlingsbasert.

Til tross for at SJH er landets eneste heløkologiske landbruksskole, er skolen nedleggingstruet. Skoleeier Sogn og Fjordane fylkeskommune vil bare betale 60 % av kostnadene til en lovpålagt utbygging for å møte dagens krav til byggstandard. Skolens venneforening har derfor satt i gang en storstilt kronerulling kalt Redd økoskulen! Aurland kommune har bevilget 5 millioner kroner, og nå mangler det ytterligere 12. Mange små initiativ er på trappene, i det som kan bli tidenes norske grasrotaksjon for berging av en økologisk landbruksskole. Kronerullingen skal sikre undervisning i produksjon av økologisk mat i framtida. Venneforeningen oppfordrer derfor alle som støtter opp om skolen om å gi et økonomisk bidrag til kampanjen!

Kampanjen har kontonummer i Cultura Bank: 1254.20.79906

Les mer om kampanje og venneforening her: www.vennsjh.com

SJH venneforening er kunde i Cultura Bank

 


 

Økoskolen er reddet

Etter at denne artikkelen ble skrevet fikk vi den glade nyheten om at skolen ikke vil bli nedlagt. Kampanjen var meget vellykket og fikk inn over 750 000 kr.