Nr. 2022/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Plastrester i hånd
Foto: Henrik Brynthe Lund, Sintef

Resirkulering av havbruksplast

Publisert: 20/09/2022

Ny forskning har vist at havbruksplast nå kan gjenvinnes og flere norske aktører er på banen.

Havbruk benytter store mengder hardplast, som lenge har vært vanskelig å resirkulere og dermed blitt brent. Årlig slipper vi mennesker ut store mengder CO2 fra plast vi brenner. Samtidig utarmer vi naturens ikke-fornybare ressurser ved å lage ny plast. Sist, men ikke minst, fyller vi havet med plastsøppel.

Bedriftene som gjenvinner plast, henter brukt plast fra oppdrettere, skiller så de ulike plasttypene fra hverandre, kverner plasten, smelter den om og former den til små kuler for bruk i nye produkt.

Brukt havbruksplast kan i neste omgang bli en byggekloss i alt fra møbler og handlekurver til serveringsbrett. Dermed vil forvandlingen også skape ny næringsvirksomhet og arbeidsplasser.

Kilde: Gemini.no Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF