Nr. 2012/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Rettferdig kaffe

Morten Riiskjær, Just Coffee

Publisert: 06/03/2012

Navnet Just Coffee, og den dobbelte betydningen av det engelske ordet ‘just’, beskriver godt hva dette handler om for oss. Kaffe er hva det dreier seg om, men det skal være rettferdig kaffe.

Just Coffee ligger ute på landet. Det ryker, det bråker, det dufter, det arbeides hardt fysisk, og kaffepausene er ikke bare for hyggens skyld. Vi smaker og diskuterer smak, aroma, toner og noter i den nedlagte og renoverte stallbygningen, som danner rammen om det lokale kaffebrenneriet litt nord for Roskilde. Og den store mekaniske kaffebrenneren settes nesten daglig i gang, når grønne kaffebønner omdannes fra råkaffe til de mørkebrune bønnene.

Vi er tre ansatte, – et dansk-amerikansk ektepar, som for seks og et halvt år siden startet opp med en liten kaffebrenner og et håp om å kunne lage ordentlig god kaffe, som også kunne bidra til en sosialt og miljømessig bedre verden. For halvannet år siden ble vi tre stykker, med vår første fulltidsansatte medarbeider.

Økologisk

Kaffeplanter vokser selvfølgelig i jorden. All kaffen fra Just Coffee er økologisk og inngår derfor i voksestedets økosystem og biodiversitet. Derfra kommer kaffen fra utallige henders harde arbeid. Mens kaffebærene ”bare vokser på trærne”, er det kun mulig å oppnå kravene som stilles til høy kvalitet og fylde gjennom hardt arbeid. Kaffebearbeiding er millioner av menneskers levebrød.

Vi tror på at kaffebøndene bør belønnes for arbeidet sitt ved at de får en betaling som de kan leve for. Det kaller vi en rettferdig pris, og derfor er kaffen ”Just Coffee”. Den prisen som vi betaler for vår kaffe, garanterer bøndene en bedre og mer stabil inntekt. Det er en pris som ikke settes av markedskreftene, men av engasjement.

Dyrkingen, innhøstingen og bearbeidingen av kaffe er en prosess som de fleste av oss aldri får innblikk i. Det hele finner sted før kaffen kommer frem til Danmark.

Import direkte fra avlerne

Bærekraftig handel har høy prioritet for Just Coffee, og det er et mål å importere kaffen direkte fra produsenten. Vi importerer kaffe fra nøye utvalgte kooperativer fra hele verden. Og kaffen blir ofte dyrket av småbønder eller familier som har avtaler som løper i mange år, slik at bøndene vet hva de kan regne med. Vi har ikke lyst til å kjøpe fra forskjellige kooperativer hvert år. Det gir bedre mening både for oss og kooperativene hvis vi alle kan regne med at vi fortsetter å handle med hverandre hvert år.

Vi vil også veldig gjerne støtte kooperativer som hjelper småbønder med å kunne bli på eller eie sin egen jord. Derfor har Just Coffee for eksempel i de seneste årene løpende importert kaffe fra kvinnekooperativet La FEM i Nicaragua. FEM legger stor vekt på landsbykvinnenes økonomiske selvstendighet. For eksempel ved å gjøre kvinnene bevisste på å få jorden sin og husene sine formelt registrerte. Gjennom nettverket sitt tar FEM del i både lokale så vel som nasjonale saker, samt organiserer forum og møter med lokale og kommunale ledere. Organisasjonen insisterer på den måten på å få anerkjent kvinnenes rettigheter som likeverdige mennesker og innbyggere.

I takt med at Just Coffee har vokst, har importen av kaffe – bare fra Nicaragua – vokst med ca. 80 prosent i året. Nå ser vi frem til å kunne utvide samarbeidet og knytte liknende forbindelser med produsenter fra andre land.

Sortimentet består av 13 varianter. Det finnes alt fra lette, lysristede til de helt tunge, mørkristede typer. Mesteparten av kaffen kommer fra Sør- og Mellom-Amerika, men også kaffe fra Afrika og fra Stillehavsøyene har funnet veien til Roskilde. Men uansett hvor kaffen kommer fra, er utgangspunktet det samme. All kaffen hos Just Coffee er produsert økologisk.

Maria fra Just Coffee besøker kvinnekooperativet La FEM i Nicaragua.

Maria fra Just Coffee besøker kvinnekooperativet La FEM i Nicaragua.

Fair trade er ikke alltid fair

Produsentene får dessuten en fair pris. Hvis kaffen ikke handles til rettferdige priser, er arbeidsforholdene på den plantasjen hvor den dyrkes sannsynligvis ikke gode. Derfor bør man være oppmerksom på at hvis man kan kjøpe en kaffe billig andre steder, er det typisk fordi at kaffedyrkernes arbeid blir dårlig betalt. Derfor er det et mål å betale en pris som er høyere enn minimumsprisen for fair trade. Når vi snakker om fair trade, snakker vi ikke om den modellen som legger vekt på branding, lisensavtaler og minimumsstandarder. Vi anerkjenner verdien av at store kaffeselskaper kjøper inn kun en del av sin kaffe til minimumsstandarder, så de kan kalle en del av sortimentet sitt for fair trade. Det er stor verdi i det arbeidet som blir gjort gjennom Fair Trade-merket. Men vi kan gjøre noe som er mer fair, og vi får bedre muligheter til å velge mindre leverandører som vi kan arbeide tett sammen med, og skape mer langsiktige relasjoner til.

I arbeidet vårt har det gjort inntrykk på oss at mange kaffedyrkere gir uttrykk for at de prisene man oppnår gjennom fair trade-modellen ikke alltid er nok til at kaffedyrkerne kan leve av det. I stedet for å prøve å arbeide med et system som vi ikke er fornøyde med, har vi derfor valgt å prøve å bygge en modell som kommer tettere på uttrykket ‘fair’.

Kaffesække udeVelferd foran fortjeneste

Vi vil heller prøve å drive rettferdig handel på en måte som er mer ekte og ærlig. Fair trade er mer enn et merke eller et sett med regler. Vi mener at det skal være mulig å endre den globale økonomien til noe som setter menneskers velferd foran bedrifters profittmargin.

Det er mange utfordringer med å implementere våre idealer. Vi har helt fra starten oppnådd å bli 100 prosent økologisk sertifisert. Og all vår kaffe har alltid vært kjøpt etter fair trade-prinsipper. Men vi vil gjerne gjøre det enda bedre, og vi arbeider hele tiden for å forbedre oss.

Det finnes en rekke forhandlere av Just Coffee, og man kan også bestille kaffen på www.justcoffee.dk. Selskapet har en firmaordning hvor man fast kan få levert eller sendt kaffe til arbeidsplassen.

Just Coffee er kunde hos Merkur, vår søsterbank i Danmark.