Nr. 2023/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Omslag på boken Skjult
Les og lær om skatteparadis, kapitalflukt og finansielt hemmelighold.

Skjulte penger i skatteparadis

Publisert: 23/05/2023

Omkring halvparten av overskuddet til multinasjonale selskaper bokføres i skatteparadiser – lær mer om hvorfor det er et problem.

For syv år siden ga Tax Justice Norge ut forrige utgave av boken SKJULT – skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold. I år er den kommet i ny utgave. Boken inneholder blant annet en innføring i skatteparadis, kapitalflukt og finansielt hemmelighold, artikler av forskere og journalister og omtaler de største dokumentlekkasjene mellom 2016 og 2022, som Panama Papers og Dubai uncovered. I forbindelse med boklanseringen fikk vi vite at nærmere halvparten av overskuddet til multinasjonale selskaper bokføres i skatteparadiser, og også store private formuer er plassert der. Eva Joly sier i forordet «Denne boken er et bidrag for ikke å feile igjen. Det haster.» Boken er finansiert av NORAD, og du kan laste den ned fra Tax Justice Norge.