Nr. 2012/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Slow money bevegelsen

Publisert: 05/03/2012

Slow money er en motvekt mot et stadig mer komplekst finansvesen, der penger virvler rundt uten kontakt med realøkonomien.

„Vi må lære å investere som om mat, bondegårder og jordens fruktbarhet betyr noe“, er et av prinsippene til Slow money bevegelsen, som ble startet i 2009. Bevegelsen har som langtidsmål at en million investorer skal investere 1 % av sine midler i lokal matproduksjon.

Bevegelsen har en visjon om å bygge opp et nettverk av investorer, givere og bønder, for å oppnå økt grad av lokal selvforsyning med mat. Ved å investere i lokal matvareproduksjon oppnår vi at maten som produseres er trygg og sunn, det skapes lokale arbeidsplasser og matjorden bygge opp og bevares.

Slow money bevegelsen er startet av Woody Tasch, som har skrevet boken Inquiries into the Nature of Slow Money: Investing As If Food, Farms and Fertility Mattered.

www.slowmoney.org