Nr. 2023/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Smultringfestival

Publisert: 23/05/2023

Lær om hvordan utvikling kan foregå innenfor planetens tålegrenser.

Det handler ikke om smultringer av det spiselige slaget, men om Kate Raworths modell for et bærekraftig samfunn, der utviklingen holdes innenfor planetens tålegrenser, samtidig som samfunnet dekker de grunnleggende menneskelige behov. Den første «Smultringfestivalen» var en suksess, som du kunne lese om i Pengevirke 4/22, og forberedelsene til den neste Smultringfestivalen er i full gang. Den planlegges på fredag til søndag i uke 38 2023, og skal sannsynligvis foregå både i Oslo og Tønsberg/Horten.

Festivalen er partipolitisk uavhengig og samler alle som ønsker livskvalitet for alle innen planetens tålegrenser. Merk av helgen i kalenderen allerede nå. Når dette skrives, er programmet ennå ikke klart, men følg med på nettsiden, der du etter hvert vil finne påmeldingsskjema, praktisk informasjon og program.

Les mer på Smultringfestivalens nettsider.