Nr. 2012/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennesker samlet rundt tekstilarbeid.

Stor på mikrokreditt i Peru

Gabriela Kleeberg Cotrina, kommunikasjonsmedarbeider, Mibanco

Publisert: 05/03/2012

Mibanco er en bank som arbeider for respekt for menneskerettighetene og for et mer rettferdig og inkluderende samfunn med større likhet. Den ønsker å skape mulighet for utvikling ved å gi flere adgang til et finanssystem med sosialt engasjement.

Mibanco er i dag den femte største banken i Peru. Den ble opprettet i 1998 på et tidspunkt da de færreste hadde hørt om mikrofinans. Banken var den første som kunne tilby denne typen lån innenfor et statsregulert finanssystem. Men bankens historie strekker seg mer enn 40 år tilbake, da en gruppe entreprenører grunnla nonprofit organisasjonen ACP (Acción Comunitaria del Peru), for å yte smålån til mennesker i sosioøkonomiske sektorer som opplevde ekskludering. Dette dreide seg først og fremst om mennesker som har flyttet inn til byene fra landsbygda.

Banken har gjennom årene tilegnet seg stor kunnskap om denne befolkningsgruppens situasjon og behov. Dette dreier seg om mennesker som helt fra fødselen av har opplevd urettferdighet og store utfordringer, som en konsekvens av det peruanske samfunnssystemet. I mange av familiene er kvinnene aleneforsørger. Til tross for motgang og fattigdom viser det seg at mikroentreprenørene har stor evne og utholdenhet til å stå på for å forbedre sin livssituasjon, hvis de får tilgang på mikrokreditt.

Yrma og Bernardino har vært lånekunder i Mibanco i to år. De bor i Arequipa og er håndverkere som fremstiller tradisjonell peruansk keramikk til både bruk og dekorasjon. Tidligere bodde og arbeidet de i et lite hus som var dekket med matter og hvor regnet kunne trenge inn. I dag bor de i et hus av murstein og med verkstedet i en separat bygning på eiendommen. I mars 2012 planlegger Bernardino å delta på et håndverksmarked i Cordova i Argentina. Det vil bli første gang han forlater sin fødeby Arequipa.

Yrma og Bernardino har vært lånekunder i Mibanco i to år. De bor i Arequipa og er håndverkere som fremstiller tradisjonell peruansk keramikk til både bruk og dekorasjon. Tidligere bodde og arbeidet de i et lite hus som var dekket med matter og hvor regnet kunne trenge inn. I dag bor de i et hus av murstein og med verkstedet i en separat bygning på eiendommen. I mars 2012 planlegger Bernardino å delta på et håndverksmarked i Cordova i Argentina. Det vil bli første gang han forlater sin fødeby Arequipa.

Mibanco har fått bekreftet at tilgang på kreditt gjør det mulig å starte opp bærekraftige virksomheter, men dette må kombineres med en gratis opplæring i hvordan virksomhetene kan drives på en forsvarlig måte. Banken tilbyr flere ulike utdanningsprogram, og et av dem fører frem til ‘Mikroentreprenør diplom’. Alle programmene gir konkret kunnskap om økonomi og administrasjon som er tilpasset målgruppene, men det er også et viktig mål å få deltagerne og spesielt kvinnene til å bygge opp sosial kompetanse og utvikle sosialt ansvar og solidaritet.

I programmet Styrking av kvinnelig entreprenørskap i Peru har de ulike aktiviteter og leker hvor deltagerne øver seg på å oppnå økonomisk suksess i kreativt samarbeid med andre i samme situasjon og med støtte fra dyktige veiledere. Gjennom disse aktivitetene får kvinnene også oppleve at de er i stand til å bygge opp et annerledes og mer positivt fellesskap.

I programmet Myconsultant er det også stor vekt på solidaritet og ansvarlighet. Frivillige sisteårsstudenter fra universitetet formidler av sin kunnskap til bankkundene, samtidig som de selv opparbeider nyttige erfaringer gjennom arbeidet i felten. På den måten oppstår en gjensidig berikelse. Studentene får innsikt i den virkelige verden, som gjør dem dyktigere til å anvende sine kunnskaper i praktiske situasjoner. Lånekundene får forbedret sine virksomheter og får hjelp til å utarbeide konkrete fremdriftsplaner. På denne måten skaper Mibanco virkelige forbindelser, bygger ned sosiale forskjeller, og deltakerne samarbeider på en bærekraftig måte mot et felles mål.

I tillegg sitt engasjement for lånekundene har Mibanco også engasjert seg i å etterleve prinsippene til de globale initativene United Nations Global Compact, som arbeider for menneskerettigheter, rettferdig fordeling og inkludering, og Global Reporting Initiative, som gir retningslinjer om hvordan bedrifter kan rapportere om sin økonomiske, miljømessige og sosiale virksomhet.

Banken har et eget program for å kontrollere forbruket av naturressurser, og de begrenser utlånene til miljøvennlige prosjekter som respekterer arbeiderens rettigheter.

Banken gir et bidrag til samfunnsutviklingen og tar sosialt, miljømessig og økonomisk ansvar. Dette skjer gjennom et sterkt engasjement i de enkelte klientenes utvikling og fremgang, gjennom å utvikle banken og gjennom å bygge opp nettverk. Dette er en kontinuerlig utfordring i forhold til situasjonen i både den nasjonale og internasjonale økonomien.