Nr. 2018/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Gruppe av barn rydder strand
Tofteskolen på Apotekstrand i Tofte med brannmenn som fortalte om giftampuller
Smånytt

Strandrydding i Hurum

Publisert: 20/06/2018

Fjorden Ren er en videreføring av et pilotprosjekt i regi av Kulturhuset Hovtun, som startet i fjor sommer og samlet inn 11 tonn søppel fra strender i Hurum i løpet av høsten 2017.

Prosjektet fortsetter i 2018 og har som mål å kunne utvide tiltaket til nærliggende kystkommuner.

Gjennom samarbeid med NAV og aktivitetsplikten til unge sosialhjelpsmottakere i kommunen organiseres det blant annet strandrydding og henting av marint avfall tre dager i uken. Under strandryddedagene i uke 18 organiserte prosjektet en ryddekampanje Skattekisten 2018 i samarbeid med 5. klasse på barneskolene i nærområdet og renset lokale strandområder for søppel. Elevene dokumenterte prosessen med film og foto, og meningen er at det skal bli til en utstilling.

www.fjordenren.no