Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Landlig lokalsamfunn sett fra luften.

Summer of Soil og Living soil forum

Publisert: 28/02/2013

Fruktbar jord forsvinner med ufattelige 10 millioner hektar i året – det tilsvarer 30 fotballbaner pr. minutt. Å snu denne trenden er en stor utfordring.

I Järna i Sverige har en gruppe engasjerte mennesker gått sammen om å organisere et 5-ukers tverrfaglig program sommeren 2013 for å inspirere til kollektiv aksjon for å gjenoppbygge og opprettholde et levende jordsmonn.

Det blir en rekke praktiske jordrelaterte kurs, utstilling av bærekraftige dyrkningsmetoder og Living Soil Forum, som er en femdagers konferanse for å bringe samtalene over i handling. Konferansen foregår i Kulturhuset i Ytterjärna. Det blir også utflukter og filmvisninger for å gi en dypere forståelse av hvordan jorden kan forvaltes bedre.

Kurslisten omfatter: Diet for a Small Planet, Hermetisering, Høsting av ville vekster, Introduksjon til økologisk landbruk, Introduksjon til biodynamisk jordbruk, Skogbruk, Permakultur, Levende frø, Ecological Recycling Agriculture (Kretsløpsjordbruk), Levende jord, Urban dyrkning, Aquaponics og Birøkting.

Du kan lese mer om Summer of Soil på deres nettside eller Facebookside.