Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Sydfynsk solskinnshistorie

Publisert: 28/02/2013

Vester Skerninge Friskole har fått satt opp et solcelleanlegg på rundt 60 000 kWh i året, og det gjør at skolen nå er helt selvforsynt med strøm.

Anlegget er finansiert med et Klimalån fra Merkur, vår søsterbank i Danmark.

Lånet er satt sammen slik at alle avdragene på lånet betales med en del av pengene som spares på strømforbruket. Den resterende innsparingen får skolen selvfølgelig selv, og når lånet er betalt tilbake, beholder de hele beløpet selv.

Det har vært en stor drivkraft i prosjektet at skolen i undervisningen kan kan være med på å peke på gode svar på de meget store og meget alvorlige spørsmålene om energiforsyning og klimaforandringer. Derfor har skolen sammen med solcelleanleggene også sikret seg demonstrasjons- og forsøksanlegg til fysikkundervisningen. Det blir også mulig å følge solens gang på skjermer på skolene.