Nr. 2012/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Mat – bærekraftig og velsmakende

Publisert: 06/03/2012

Mat er viktig. God og sunn mat gir oss overskudd og et sunnere og lengre liv. Men produksjonen av mat etterlater også et stadig større avtrykk på omgivelsene våre.

Det blir vi nødt til å forholde oss til. Matvarer er derfor sentrale i diskusjonen om både det nære velværet og den globale overlevelsen. Heldigvis kan vi slå to fluer i ett bærekraftig smekk.

Som forbrukere har vi innflytelse på det avtrykket som settes gjennom de valgene vi tar. Hvis du velger varer som er bærekraftig produsert og uten bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel, kan du redusere belastningen på miljøet. Det sier seg selv. Det er selvfølgelig også viktig ikke å forbruke mer enn høyst nødvendig. Hvis vi skal holde oss innenfor rammene av hva vår klode kan bære og stadig være i stand til å løse verdens sultproblemer, nytter det ikke at vi samtidig kaster store mengder av den maten vi kjøper.

Som matvareprodusenter eller distributører har man et medansvar for å gjøre disse valgene tilgjengelige for alminnelige forbrukere. Som artiklene i dette bladet viser, er det heldigvis mange som tar på seg dette ansvaret. Enkeltvis og i fellesskap.

Som banker skal Merkur og Cultura Bank være en del av løsningen. Vi skal stille krav på vegne av kundene våre. Krav til at produksjonen er bærekraftig, og krav til at produsentene tar medansvar. Hvis bærekraftige matvareprodusenter og distributører skal ha mulighet for å vokse frem, må de ha banker som tror på dem.

Vi tror på at økologi har fått godt feste og har kommet for å bli. Som forbrukere er vi i dag mer oppmerksomme på hvordan maten vår produseres og hva det inneholder enn vi har vært noen gang. Men dette er ikke bare et motefenomen. Faktisk kan man si at hvis man ser det i et litt lengre perspektiv, så er det matvarer som er fremstilt ved hjelp av sprøytegifter og kunstgjødsel som er et forbigående fenomen.