Nr. 2013/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

1st payout - Johannes Seibeb (born 2001-10-13) - children's money is received by primary care-giver
1st payout – Johannes Seibeb (born 2001-10-13) – children’s money is received by primary care-giver

Tema: Penger

Jannike Østervold

Publisert: 01/01/2013

Dette nummeret handler om penger. Fra et historisk tilbakeblikk til de første pengene og frem til de elektroniske Bitcoins.

Siden 1999 har andelskassen Merkur i Danmark og Cultura Bank i Norge samarbeidet om å lage bladet Pengevirke. En av de første oppgavene var å finne et navn som passet like godt både på norsk og dansk.

Resultatet ble det nyskapte ordet ‘Pengevirke’, som gir assosiasjoner både til den eldre betydningen av virke, ‘yrke, virksomhet’, men også til virke i betydningen ‘fungere’, altså hvilke virkninger pengene skaper. Innholdet i bladet reflekterer begge disse betydningene: Hvordan pengene som settes i banker som Cultura Bank og Merkur arbeider i realøkonomien og skaper verdier der og hvordan pengeøkonomien mer generelt fungerer.

Bankene har også en viktig rolle, de tar imot innskudd og yter lån, som igjen kommer tilbake som bankinnskudd, og de elektroniske pengene utgjør en stadig større del av pengemengden.

Lars Pehrson ser i sin artikkel på pengenes funksjoner: De kan brukes til å kjøpe varer og tjenester, de kan lånes bort eller gis bort. Hvordan vi velger å bruke pengene har ulike samfunnsøkonomiske konsekvenser. Men en ting er hva vi gjør med pengene – noe annet hva de gjør med oss. Som Arne Øgaard sier i sin artikkel gir pengene oss både frihet og skaperkraft, men de kan også fange oss. Men man kan leve godt med lite penger, mener Molly Greger, som selv er et levende bevis på at det går an.

Gjennom Pengevirke vil vi oppmuntre og oppfordre leserne til å ha et bevisst forhold til den skaperkraften som ligger i pengene. Når du putter økologiske gulrøtter og fairtrade kaffe i handlekurven, betaler du for at økobonden og kaffeprodusenten skal kunne opprettholde produksjonen og gi deg og andre muligheten til å velge økologisk og fairtrade også i fremtiden.

Pengevirke i endring

Fra dette nummeret er produksjonen av bladet lagt om ved at den norske og den danske utgaven av Pengevirke ikke lenger har felles layout og trykking. Det gir oss frihet til å ta inn flere norskproduserte artikler i bladet. Vi har fortsatt et redaksjonelt samarbeid med det danske Pengevirke og vil utveksle artikler med dem. Kom gjerne med innspill til oss om hva du synes vi skal skrive mer om.