Nr. 2014/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Rikdom er å dele

Jannike Østervold, Pengevirke

Publisert: 15/02/2014

Frivillighet og gaver var arbeidstittelen på denne utgaven av Pengevirke. Etter at jeg hadde deltatt på en inspirerende workshop initiert av Omstilling Sagene, kom vi frem til at Rikdom er å dele var mer dekkende for det vi ville skrive om.

De fleste av oss har en kombinasjon av pengeøkonomi og deleøkonomi, vi kjøper varer og tjenester, samtidig som vi utveksler tjenester med venner, og kanskje gir vi bort egne barns fravokste klær til venners barn. Men når det så dukker opp omstillingsinitiativer, som Bærekraftige liv på Landås og Omstilling Sagene, så blir deleøkonomien satt i system, slik at du ikke bare kan dele med naboer og venner, men du får tilgang på et stort nettverk med mange flere ressurser og mulighet for å lære nye ferdigheter. Et annet eksempel fra deleøkonomien er bilkollektivene, som gjør at flere byboere velger å klare seg uten å eie egen bil.

I en vekstfokusert verden der det handler mye om ting og penger er det heldigvis likevel mange som i det stille velger å gi av sin tid gjennom frivillig arbeid. Som for eksempel i organisasjonen Homestart, der foreldre hjelper andre foreldre eller organisasjonen Play31 i Danmark, som arrangerer fotballkamper for fred. Arbeidet som utføres i frivillige organisasjoner i Norge tilsvarer 115 000 årsverk, forteller Arne Øgaard i sin artikkel om frivillighet i Norge.

Og mens vi snakker om nettverk, deling og tilgang på ressurser, så er jeg sikker på at mange av leserne av Pengevirke sitter med gode tips til de to neste bladene vi skal lage. Første tema er kultur i vid forstand, og deretter skal vi lage et nummer som handler om miljøvennlig hverdag, med reparasjon og resirkulering og ‘gjør det selv’. Ta kontakt hvis du har noe du synes vi skal skrive om!