Nr. 2012/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Start din egen virksomhet

Publisert: 06/01/2012

Å sette i gang ny næringsvirksomhet krever både kunnskap, kapital og mot. I dette nummeret presenter vi noen som har våget og klart det. Vi gir også råd til dem som lengter etter å sette noe i gang.

En bedre verden oppstår ikke av meninger og protester, det kreves handlinger. Noen må ta konkrete initiativ hvis vi skal få et næringsliv som i større grad prioriterer kvalitet og økologisk balanse.

Politikere kan regulere rammevilkårene gjennom lovverket, men det det er ikke politikernes oppgave å drive næringslivet. Det kan virke som en umulig oppgave å starte opp en egen virksomhet i en verden hvor næringslivet domineres av multinasjonale giganter med mer eller mindre tvilsomt rulleblad. Giganter som klarer å presse prisene lavt samtidig som de sikrer sine egne interesser.

Etablerere som både ønsker en høyere etisk standard og et tilstrekkelig økonomisk overskudd har en stor og spennende utfordring, men næringslivet trenger dem som eksempler og veivisere. De har hovedsakelig to muligheter. Den ene er å finne en lokal nisje hvor gigantene ikke har tatt all makt. Den andre er å knytte seg til bevisste forbrukere som prioriter de samme verdiene som en selv.