Nr. 2013/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Utsyn

Jannike Østervold

Publisert: 28/02/2013

Tenk globalt i hverdagen! I denne utgaven av Pengevirke kan du blant annet lese om rettferdig handel, Superbonden, utstillingen Hungry Planet og indianere i Peru.

Ikke mindre enn 3 tidligere mottakere av Culturaprisen har bidratt med artikler til dette nummeret av Pengevirke – det er Utviklingsfondet, Fair Trade Norge (tidligere Max Havelaar), og det er Isandi. Vi får høre om Utviklingsfondets nye helt, Superbonden, som driver bærekraftig småskala landbruk, Fair Trade Norge forteller om sitt arbeid for rettferdig handel, og Isandi forteller om et afrikansk hjelpeprosjekt for voldtatte kvinner.

Utviklingsfondet nevner i sin artikkel at 30 % av verdens klimautslipp skyldes matproduksjon. Vi har besøkt utstillingen Hungry planet i Nobels fredssenter, som gir et interessant bilde av hva verden spiser. Fotografiene avspeiler hvordan verdens matvaner har vært og fremdeles er i endring, med enorme konsekvenser for klima og helse.

Culturakunder som har regnskogkonto kan se hva de er med på å støtte i Regnskogfondets artikkel om en urfolkorganisasjon i Peru, som beskytter isolerte indianere mot inntrenging.

Det globale aspektet kommer også inn til hver enkelt av oss gjennom alle våre hverdagshandlinger, når vi bruker penger på alt fra mat til transport. Det forbruksnivået de fleste av oss har i Norge i dag er ikke bærekraftig. Vi må lete etter løsninger som er mindre miljøbelastende, både for mat, transport og boliger og forbruk generelt, i solidaritet med resten av verden. Cultura Bank vil gjerne være en bank for mennesker som er på jakt etter slike løsninger.