Nr. 2012/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kvinne ved symaskin i Bangladesh.

Tema: Verdibasert bankdrift

Publisert: 05/03/2012

Cultura Bank er langt fra den eneste banken som bygger på en bærekraftig og langsiktig forretningsmodell – vi er ikke alene. Internasjonalt finnes det en lang rekke banker som arbeider for en mer sosial og miljøbevisst, samfunnsorientert banksektor.

Global Alliance for Banking on Values (GABV) er et internasjonalt nettverk av banker som driver sin virksomhet på grunnlag av verdibegreper hvor både samfunnsmessig merverdi og mer tradisjonell bedriftsøkonomi inngår – ofte betegnet som ‘tredobbelt bunnlinje’: people, planet and profit. Tross et felles fotfeste blant medlemmene i GABV, er det store forskjeller på hvordan verdiene kommer til uttrykk i det daglige arbeidet, og på hvordan man betegner disse. Det finnes ikke noe internasjonalt samlet begrep for hva man skal kalle denne forretningsmodellen. I Tyskland bruker man begrepet social banking. I Syd-Europa snakker man om solidarity finance, og i mikrofinanssamenheng og i FN snakker man om inclusive finance. Også uttrykket ethical banking brukes flere steder.Bankene som arbeider for disse områdene betegner seg selv som alt fra alternative, bærekraftige eller verdibaserte til grønne banker.

I årets første nummer av Pengevirke har vi valgt å se nærmere på en rekke banker med tredobbelt bunnlinje, som på hver sine måter ønsker å fremme en ny bankkultur. Vi belyser blant annet emnet ut fra bankenes egne fortellinger, om deres virke og deres fremtidsønsker og -perspektiver. Årets første nummer av Pengevirke er også stedet hvor vi gir en kort beretning om Cultura Banks drift og resultater i 2011.

Av Ann Hybertz Frandsen